Fasader / glastak

SAPA Fasad 5050 SG

System Glazing

Fasadsystem med minimala glashållare

Beskrivning

5050 SG, System Glazing består av isolerade, 50 mm breda aluminiumprofiler. Exteriöra glashållare är endast 32 mm breda medan interiöra stomprofiler är 50 mm breda. Den exteriöra glashållaren monteras lämpligen med försänkt skruv vilka kan döljas med täcklock. Fals för standardförseglade 2-glas och 3-glasisolerrutor.

Profilerna är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster. Systemet kan enkelt kompletteras med öppningsbara enheter. U-värden för fasad ska redovisas för hela fasaden.

Denna produkt är tillverkad av Hydro CIRCAL® återvunnet aluminium. Läs mer här

Broschyrer
SAPA Fasad 5050 SG

Produktfördelar

UTFÖRANDE

  • Välisolerade profiler.
  • Stomprofiler. Rektangulära, 60-180 mm profildjup.
  • Öppningbart fönster med dold båge.
  • Dörrar. Slag- och skjutdörrar kan enkelt anslutas.

PRESTANDA

  • Klassificerad. Enligt gällande EN-standarder.

Mer information

DESIGN OCH TILLVAL

U-värden fyllningar

Fyllningar i fasad 5050 SG kan endast utföras med Vaku Paneel. 

Ytskikt: Glas, aluminiumplåt, stålplåt är standard

Färger: På glas och plåt enligt RAL, NCS eller
DB (Akso Nobel)
Storlekar: Min. 350x350 mm, Max 2400x4500 mm
Ljudreduktion: Kombination glas och 3 mm stålplåt Rw 42 dB
Brand: Vaku Paneelen klassas som obrännbart
U-värde: Från 0,29- 0,16 W/m2 K

Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

Glastjocklek 26-41 mm alt. 46-51 mm.

Illustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

Öppningsbara enheter

Fasadsystemet kan enkelt kompletteras med utåtgående fönster 4074 samt dörrar 2086. Fönster 4074 är anpassat för integrering i fasadsystemet. Fönstret kan utföras som horisontellt- eller vertikalt glidhängt utåtgående. Dörrsystem 2086 finns för inåt- respektive utåtgående samt enkel- och dubbeldörrar.

Fasadfönster 4074

- Profildjup 86 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Fals för 2-glas isolerruta

 

Dörrar 2086 SX

- Profildjup 86 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Inåt- eller utåtgående
- Enkel- eller pardörrar
- Fals för 2-och 3-glas

U-värden glasfasader

Formel för beräkning av fasadens totala U-värde med hänsysn till glas, profilandel och linjärfaktor för randzonseffekt.

Ufasad = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg ) / ( Ag + Af )

ELEVATIONER OCH DWG-DETALJER

Här kan du enkelt ladda ner elevationer och sektioner i .dwg-/.dxf-format:
1. Välj utförande genom att klicka på önskad text över elevationerna.
2. Klicka sedan på elevationen som är aktuell för dig.
3. Nedanför syns nu en lite större elevation med klickbara siffror. Klicka på valfri siffra för att komma åt sektionen (cross section). Ibland finns det flera sektioner som du når genom att skrolla till höger.
4. Du kan ladda ner valfri DWG- eller DXF-fil, en för varje sektion. (Save as dwg/dxf)
5. Du kan även klicka på sektionen så blir den större samt kompletteras med måttsättning och artikelnummer.

A5050-1014 10111617781828384
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A5050-1015 110163
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A5050-1002 10141721222331323334
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A5050-1012 1111316234
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A5050-1013 110163
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A5050-1001 110111213131314141622122345681828384
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A5050-1010 110131314141623456
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A5050-1011 1101212121635
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

Teknisk information

Ange rätt material

Nu kan ni göra en liten och enkel insats som har en stor miljöpåverkan. Genom att inkludera nedan tilläggstext i er specifikation bidrar ni till ett mer miljövänligt byggande och säkerhetsställer att ert projekt får det bästa möjliga materialet vi kan erbjuda:

"Materialet i fasadsystemet skall vara EPD-certifierat aluminium med låg miljöpåverkan av typ CIRCAL 75R eller likvärdigt, tillverkat av minst 75% uttjänt och återvunnet aluminium från rivningsmaterial."

Önskar ni bygga hållbart och miljövänligt?

Som aluminiumexperter har vi tagit fram vår miljövänligaste aluminiumlegering någonsin: CIRCAL 75R. Den är gjort på minst 75% uttjänt och återvunnet aluminium av rivningsbyggmaterial som vi har smält om till nytt aluminium. Resultatet är att det innehåller betydligt mindre växthusgaser än genomsnittet; endast 2,3 kg CO2/kg Al att jämföra med ett världsgenomsnitt på 18 kg CO2/kg Al. Dessutom garanterar vi dess egenskaper genom oberoende certifiering av DNV GL och med EPD-miljödeklaration som bevis.

Det kallar vi för miljöfördelar - tillsammans kan vi bygga Sverige hållbarare!

Projekt med fasader / glastak SAPA FASAD 5050 SG

Villa Jaune, Helsinki

Finland

Object and location: Villa Jaune, Helsinki
Building year: 2013
Architect: Professor Jyrki Tasa, Arkkitehdit NRT Oy
Fabricator: Imera Oy

Facades: Sapa 5050 SG
Glazing bead: vertically 42651, horizontally 42227
Doors: Sapa 2074
Windows: Sapa 1074 SX
Glazed Roof: Sapa 5050
Colour: Powder coating RAL 7011

Photographer: Jussi Tiainen

Kuna Group, Rosersberg

Sweden

Facility: Kuna Group
Place: Rosersberg, Sweden
Construction year: 2010-2011
Architect: Magdalena Kaczynska and Killenkrysset AB
Fabricator: Rockpart

Facades: Sapa 5050 SG
Window wall section: Sapa 4150
Doors: Sapa 2074 and 2050
Surface finish: Powder coating RAL 7015 and RAL 9010 and black anodising Hx-50

Photography: Hans Bonnevier

Cathedral Forum, Lund

Sweden

Facility and town: Cathedral in Lund
Construction year: 2010-2011
Fabricator: Preconal Fasad AB
Proprietor: Cathedral Council in Lund
Architect: Carmen Izquierdo Arkitektkontor AB

Facades: Sapa 4150 SSG, 5050 SG, 4150, Opening windows Sapa 4074 in facade
Windows: Sapa 1074. Outward opening roof lights
Doors: Sapa 2074
Surface finish: Black on the outside and white on the inside

Photography: Åke E:son Lindman

AMOPLANT, Jelgava

Latvia

Facility: AMOPLANT
Construction year: 2008-2009
Proprietor: SIA EKA
Fabricator: SIA Pontium
: Māris Jostiņš, SIA RUP

Facades: Sapa 4150, 5050SG
Windows: Sapa 1074, 4074
Doors: Sapa 2074, 2074 folding
Surface finish: mainly RAL 5007, 1074 windows – RAL 1017

Photography: Hans Bonnevier