Certifikat och bestämmelser

Drift och Underhåll

För att bibehålla det attraktiva utseendet på produkten skall rengöring ske regelbundet. Rena produkter ger ett mer attraktivt utseende, bättre beständighet och funktion.

Rengöring

Rengöring sker alltså bäst med vanligt vatten och en svamp. Neutralt tvättmedel kan dock användas.

Tänk på detta

Använd inte alkalier! Både aluminiumprofiler och glas är känsliga för alkalier och bör därför absolut inte utsättas för påverkan av sådana. Om t.ex. betongvatten eller putsbruk
kommit på anodiserade eller lackerade aluminiumprofiler och/eller glas, är det viktigt att omgående tvätta bort detta med vanligt vatten, svamp eller
trasa.

Använd inte tvättmedel med sliptillsatser eller skrubbning med t.ex. scotch-brite! Risken
är då stor för mekanisk påverkan.

Underhåll

Regelbunden kontroll och justering av produkten bör göras för god funktion och lång livslängd. Rörliga delar i beslag och glidare skall hållas lätt insmorda så att de inte kärvar. Se till att aluminiumstyrskenorna är rena och lätt insmorda med syrafri vit vaselin vid utåtgående vertikal och horisontalhängda sk glidfönster. Skruvar till beslag skall kontrolleras så att de är åtdragna och beslagen sitter i rätt position. Fasader, fönster, dörrar och glastak, kontrolleras så att dräneringshål inte är igentäppta, glasnings och tätningsgummi har täta anslutningar i hörnen, öppningsbara delar är rätt klotsade och täcklock sitter fast.

Galvanisk korrosion

Material som riskerar att orsaka galvanisk korrosion på aluminiumprofiler får inte användas. Vid eftermontering av solavskärmning, skyltar, osv. får man inte använda fästelement som kan orsaka galvanisk korrosion.

Läs och ladda ner hela broschyren här:
Skötsel och Underhåll- SE