[Fokus] Projekt

Hållbar stadsdel i Malmö etablerar ett nytt internationellt koncept för studentboende

Bostäder kan användas som ett verktyg för socialpolitik. Det är mer än bara ett tak över huvudet, det är kopplat till vår identitet och känsla av tillhörighet. Enligt 2019 års internationella studentundersökning har bostäder stor inverkan på studenternas akademiska resultat. Basecamp Malmö är ett internationellt bostadskoncept som ska fungera som ett Community för studenter i Sveriges första hållbarhetscertifierade stadsdel.
Mer information

Slottsholmen i Västervik – Fokus på närodlat och återbruk med havet som närmsta granne

2018 köptes Slottsholmen i Västervik upp av Björn Ulvaeus och en nysatsning för byggnaden påbörjades. Idag ombäddas Slottsholmen av idylliska vyer där en utbyggnad av restaurangen har skett. Nu kan gäster stillsamt blicka ut mot havet och nästan känna havsbrisen genom de stora glaspartierna. Med en långsiktig inställning har Slottsholmen lyckats bli självförsörjande genom energi och vatten, de tar även in närodlade råvaror från lokala gårdar och skapar därmed ett hållbart kretslopp. SAPA:s vikdörr AMBIAL suddar ut gränsen mellan ute och inne och får restaurangen att bli ett med sin fantastiska utemiljö.
Mer information

Hyllie Terrass – Det klimatneutrala kontoret i den gröna stadsdelen

Hyllie är stadsdelen i Malmö som bara fortsätter växa och Hyllie Terrass är nästa del i utvecklingen. Med en innovativ och spännande utformning tornar sig byggnaden upp, där en kombination av minimalistisk fasad och gröna naturliga utrymmen skapar en härlig kontrast mot hur man vanligtvis tänker sig ett kontor.
Mer information

Kulturhuset Bergsjön- En mötesplats som ska locka till kreativitet och inspiration

Kulturhuset i Bergsjön är den nya mötesplatsen i Göteborg med stort fokus på social hållbarhet och integration. Här uppmuntras det egna skapandet genom olika aktiviteter och ledordet stavas kultur. Arkitekturen är nyfiken och lekfull, som tillsammans med sin omgivning samverkar på ett inspirerande plan. Stora glasade fasadpartier öppnar upp byggnaden och låter den kreativa inomhusmiljön samspela med utomhusmiljön. SAPA har via GlasLindberg Fasad AB levererat glasfasader och dörrar i aluminium till projektet.
Mer information

Geely – Ett innovationscenter med glasklara utsikter i Göteborg

En motsvarighet till tekniska Silicon Valley har byggts på varvsområdet Lindholmen i Göteborg. Här andas området innovation och öppenhet, där nytt skapande inom fordonsindustrin står i fokus. Innovationscentret ska inspirera unga lovande talanger till nya upptäckter och möten. De fem elementen trä, eld, jord, metall och vatten ska symbolisera området och omgivningen öppnas upp genom de glasklara speglingarna i fasaderna. SAPA har, genom Göteborgs Glasmästeri AB, levererat dörrar, glastak och fasader till projektet.
Mer information

Framtidsorienterat boende med ny välfärdsteknik

Vallastaden har rustat upp sig med ett nytt vårdboende för äldre med demens. Här har ett framtids orienterat vårdboende fått ta plats där fokuset ligger på individens behov och välmående. Med en ny välfärdsteknik får de demenssjuka en mer individanpassad omvårdnad. Detta har hjälpt vårdpersonalen att kunna få en mer effektiv och personlig vård samtidigt som man lyckats lyfta de demenssjukas integritet. Trädgården på Valla vårdboende har en vacker och harmonisk känsla med flera platser för olika aktiviteter. SAPA har genom ALAB Aluman AB levererat fasader, fönster och dörrar i cirkulärt aluminium.
Mer information

En byggnation med noll fossila utsläpp och återvunna aluminiumfasader

Hemtrevnad och vida vyer från en vacker takterrass hittar man på Lindeberghemmet i Oslo. Ett BREEAM Excellent certifierat projekt där man har lyckats uppnå noll fossila utsläpp under byggnationen. SAPA:s glasfasader, fönster och dörrar i återvunnet aluminium har via H-Fasader GlassTeam levererats till projektet.
Mer information

Fokus på välmående och en hållbar miljö

När Kungälvs sjukhus inte längre kunde möta upp dagens vårdbehov påbörjades planeringen kring en ny byggnad som skulle effektivisera och förbättra vården, både för personalen och patienterna. Det nya sjukhuset lyfter individens behov av integritet genom att bland annat erbjuda enskilda rum, detta leder till en ökad patientsäkerhet med minskning av eventuell smittspridning. Med hjälp av GlasLindberg har SAPAs återvunna aluminiumfasader och dörrar i Hydro CIRCAL levererats till projektet. Genom att använda sig av cirkulära material understryker projektet sitt hållbara tänk och minimerar därmed fotavtrycket på miljön.
Mer information

Vackra vyer och framtidsvisioner

Nu kan de äldre på Kulatoppen omsorgscenter njuta av ett harmoniskt och hälsofokuserat hem där tekniken tar vården till framtiden. Belägen på bergets topp ges en fantastisk vy över sundet. Byggnaden använder sig av en effektiv och miljövänlig uppvärmning samt en välfärdsteknik som ska hjälpa både de boende och personalen i vardagen. Med tanke på platsen och dess ibland hårda väderförhållanden, krävdes ett tåligt material med ultimat isolering. Detta uppfyllades genom SAPA:s systemlösningar, som har levererats av H-fasader Stette AS.
Mer information

Rustik arkitektur och miljö

Kjelleparken är ett hälsocenter i Norge där hälsa stavas med stora bokstäver. Här omges byggnaden av en rustik landskapsmiljö, vilket arkitekturen också har tagit sin utgångspunkt från. Hållbarhet med miljövänliga material stod redan från start i fokus där man ville uppnå ett så lågt energibehov som möjligt. SAPA har genom Umbra Produkter AS levererat fönster och dörrar till Kjelleparken.
Mer information