Nedladdningar

SAPA Dörr 2086

Isolerat dörrsystem

SAPA 2086 2086 SX

SAPA Dörr Designguide

2086 Plus - Lufttäthet klass 2 enl. EN 12207 PDF

Ljudisolering 2086 PDF

RITNINGSTEXT 2086 Lättvägg DWG

RITNINGSTEXT 2086 Lättvägg PDF

SAPA Vikdörr 2086

RITNINGSTEXT 2086 VIKDÖRR DWG

RITNINGSTEXT 2086 VIKDÖRR PDF

SAPA 2086 E-karm

RITNINGSTEXT 2086 E-KARM DWG

RITNINGSTEXT 2086 E-KARM PDF

RITNINGSTEXT 2086 ENTRE DWG

RITNINGSTEXT 2086 ENTRE PDF

SAPA Dörr 2060

Osisolerat dörrsystem för hög trafik

SAPA Dörr 2050 och 2060

RITNINGSTEXTER 2060 DWG

RITNINGSTEXTER 2060 PDF

SAPA Dörr 2050

Oisolerat dörrsystem

SAPA Dörr 2050 och 2060

SAPA Dörr Designguide

RITNINGSTEXTER 2050 DWG

RITNINGSTEXTER 2050 DWG

SAPA 2086 E-karm

RITNINGSTEXT 2050 E-KARM DWG

RITNINGSTEXT 2050 E-KARM PDF

RITNINGSTEXT 2050 DESIGN DWG

RITNINGSTEXT 2050 DESIGN PDF

RITNINGSTEXT 2050 ENTRE DWG

RITNINGSTEXT 2050 ENTRE PDF

RITNINGSTEXT 2050 ENTRE DWG

RITNINGSTEXT 2050 ENTRE PDF

SAPA Fönster 1086

Isolerat fönstersystem

RITNINGSTEXTER 1086 SX PX DWG

RITNINGSTEXTER 1086 SX PX PDF

FÖNSTERDIMENSIONER SIDO UNDERPDF

FÖNSTERDIMENSIONER SIDO UNDER PDF

U-VÄRDE 1086 PDF

LJUDISOLERING 1086 PDF

RITNINGSTEXTER 1086 UT DWG

RITNINGSTEXTER 1086 UT PDF

U-VÄRDE 1086 UT PDF

KARMYTTERMÅTT FÖR BLOCKFÖNSTER PDF

RITNINGSTEXTER 1086 VINTAGE DWG

RITNINGSTEXTER 1086 VINTAGE PDF

RITNINGSTEXTER 1086 LÄTTVÄGG DWG

RITNINGSTEXTER 1086 LÄTTVÄGG PDF

FÖNSTERDIMENSIONER 1086 LÄTTVÄGG SID UNDERSID PDF

FÖNSTERDIMENSIONER 1086 LÄTTVÄGG UNDER ÖVER PDF

U-VÄRDE 1086 LÄTTVÄGG PDF

LJUDISOLERING 1086 LÄTTVÄGG PDF

U-VÄRDE 1086 SX IN PDF

RITNINGSTEXTER 1086 SX IN DWG

RITNINGSTEXTER 1086 SX IN PDF

RITNINGSTEXTER 1086 UT DWG

RITNINGSTEXTER 1086 UT PDF

U-VÄRDE 1086 UT PDF

SAPA Fönster 1050

Oisolerat fönstersystem

RITNINGSTEXT 1050 IN DWG

RITNINGSTEXTER 1050 IN PDF

SAPA 4150

Flexibelt fasadsystem

SAPA Fasadkomplement

Sapa Fasad Dekorprofiler

Brochure_Recycling_SAPA_SE.pdf

STOMPROFILER DWG

STOMPROFILER PDF

STOMPROFILER, I- OCH T-PROFILER DWG

STOMPROFILER, I- OCH T-PROFILER PDF

STOMPROFILER, HÖRN OCH FACETTERINGSPROFILER DWG

STOMPROFILER, HÖRN OCH FACETTERINGSPROFILER PDF

DELNINGSPROFILER DWG

DELNINGSPROFILER PDF

DEKORPROFILER SIDA A4150-3005 REKTANGULÄRA, H- OCH T-FORMADE DWG

DEKORPROFILER SIDA A4150-3005 REKTANGULÄRA, H- OCH T-FORMADE PDF

DEKORPROFILER SIDA A4150-3006 SPETSIGA, AVLÅNGA OCH KYLFLÄNSFORMADE DWG

DEKORPROFILER SIDA A4150-3006 SPETSIGA, AVLÅNGA OCH KYLFLÄNSFORMADE PDF

RITNINGSTEXTER 4150 DWG

RITNINGSTEXTER 4150 PDF

DIMENSIONERING FASADPROFIL PÅ 2 STÖD PDF

DIMENSIONERING FASADPROFIL PÅ 3 STÖD PDF

DIMENSIONERING FASADPROFIL PÅ MINST 4 STÖD PDF

DIMENSIONERING MED AVSEENDE PÅ GLASVIKT PDF

FÖNSTERDIMENSIONER KARMYTTERMÅTT FÖR 4074 FASADFÖNSTER PDF

U-VÄRDEN 4150 4150SX PDF

RITNINGSTEXTER 4150 SX DWG

RITNINGSTEXTER 4150 SX PDF

DIMENSIONERING FASADPROFIL PÅ 2 STÖD PDF

DIMENSIONERING FASADPROFIL PÅ 3 STÖD PDF

DIMENSIONERING FASADPROFIL PÅ MIN. 4 STÖD PDF

DIMENSIONERING MED AVSEENDE PÅ GLASVIKT PDF

DIMENSIONERING MED AVSEENDE PÅ GLASVIKT MED GLAS UPP TILL 500 KG PDF

DIMENSIONERING MED AVSEENDE PÅ GLASVIKT MED GLAS UPP TILL 800 KG PDF

SAPA Fasad 4150 PH

SAPA 4150 PH_DataSheet_SE.pdf

RITNINGSTEXTER 4150 PH DWG

RITNINGSTEXTER 4150 PH PDF

SAPA Fasad 4150 SSG

STOMPROFILER DWG

STOMPROFILER PDF

STOMPROFILER, I- OCH T-PROFILER DWG

STOMPROFILER, I- OCH T-PROFILER PDF

DELNINGSPROFILER DWG

DELNINGSPROFILER PDF

RITNINGSTEXTER 4150 SSG DWG

RITNINGSTEXTER 4150 SSG PDF

DIMENSIONERING FASADPROFIL PÅ 2 STÖD PDF

DIMENSIONERING FASADPROFIL PÅ 3 STÖD PDF

DIMENSIONERING FASADPROFIL PÅ MIN. 4 STÖD PDF

DIMENSIONERING MED AVSEENDE PÅ GLASVIKT PDF

U-VÄRDEN 4150SSG PDF

SAPA Fasad 5050 SG

System Glazing fasadsystem

SAPA Fasad 5050 SG

PROFILSAMMANSTÄLLNING 5050 SG VERT DWG

PROFILSAMMANSTÄLLNING 5050 SG HORI DWG

PROFILSAMMANSTÄLLNING 5050 SG VERT PDF

PROFILSAMMANSTÄLLNING 5050 SG HORI PDF

DIMENSIONERING 5050 SG 2 STÖD PDF

DIMENSIONERING 5050 SG 3 STÖD PDF

DIMENSIONERING 5050 SG MIN 4 STÖD PDF

DIMENSIONERING 5050 SG GLASVIKT PDF

SAPA Glasparti 3086

Högisolerat glasparti

RITNINGSTEXTER 3086 DWG

RITNINGSTEXTER 3086 PDF

Underlag för överslagsmässig beräkning av stomprofiler på två stöd PDF

Underlag för överslagsmässig beräkning av pilasterprofiler på två stöd PDF

Dimensionering med avseende på glasvikt PDF

SAPA Glasparti 3050

Oisolerat glasparti

RITNINGSTEXTER 3050 DWG

RITNINGSTEXTER 3050 PDF

SAPA Skjutdörr Artline XL

Elegant skjutdörr i stor format

SAPA Artline XL_DataSheet_SE.pdf

RITNINGSTEXTER ARTLINE XL DWG

RITNINGSTEXTER ARTLINE XL PDF

SAPA Lyftskjutdörr 2160

Högisolerade lyftskjutdörrar

SAPA 2160 Datablad

RITNINGSTEXT 2160 DWG

RITNINGSTEXT 2160 PDF

SAPA 2160S Datablad

RITNINGSTEXT 2160 S DWG

RITNINGSTEXT 2160 S PDF

SAPA 2160S XS Datablad

SAPA Skjutfönsterdörr 1086

Högisolerad skjutfönsterdörr

Sapa Skjutfönsterdörr 1086

RITNINGSTEXTER 1086 SKJUTFÖNSTERDÖRR DWG

RITNINGSTEXTER 1086 SKJUTFÖNSTERDÖRR PDF

U-VÄRDE 1086 SKJUTFÖNSTERDÖRR PDF

SAPA Vikdörr AMBIAL

Högisolerad vikdörr för stora öppningar

SAPA AMBIAL Broschyr

SAPA AMBIAL Produktdatablad

SAPA Vikfönsterdörr 1086

Högisolerad vikfönsterdörr utan synliga gångjärn

SAPA Vikfönsterdörr 1086

RITNINGSTEXTER VIKFÖNSTERDÖRR 1086 DWG

RITNINGSTEXTER VIKFÖNSTERDÖRR 1086 PDF

PRODUKTBLAD VIKFÖNSTERDÖRR 1086 PDF

HANTERING VIKFÖNSTERDÖRR 1086 PDF

SAPA Vikdörr 2086

Högisolerad vikdörr

SAPA Vikdörr 2086

RITNINGSTEXTER VIKDÖRR 2086/2086 SX DWG

RITNINGSTEXTER VIKDÖRR 2086/2086 SX PDF

SAPA Vikdörr 2050

Oisolerad vikdörr

RITNINGSTEXTER VIKDÖRR 2050 OISOLERAD DWG

RITNINGSTEXTER VIKDÖRR 2050 OISOLERAD PDF

SAPA Solavskärmning 4550

Solskyddslameller för fasadsystem

RITNINGSTEXTER 4550 BOW DWG

RITNINGSTEXTER 4550 BOW PDF

RITNINGSTEXTER 4550 WING DWG

RITNINGSTEXTER 4550 WING PDF

RITNINGSTEXTER 4550 BOX DWG

RITNINGSTEXTER 4550 BOX PDF

SAPA Glastak 5050

Glastaksystem

RITNINGSTEXTER 5050 GLASTAK DWG

RITNINGSTEXTER 5050 GLASTAK PDF

TAKTYPER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR PDF

PULPETTAK PÅ 2 STÖD PDF

PULPETTAK PÅ 3 STÖD PDF

PULPETTAK PÅ 4 STÖD PDF

SADELTAK PÅ 2 STÖD PDF

SADELTAK PÅ 3 STÖD PDF

SADELTAK PÅ 4 STÖD PDF

FRIBÄRANDE SADELTAK PDF

U-VÄRDEN SAPA 5050 PDF

EI 60 / EI2 60

RITNINGSTEXTER 2086 EI 60/ 2086 EI2 60 DWG

RITNINGSTEXTER 2086 EI 60/ 2086 EI2 60 PDF

RITNINGSTEXTER 2086 EI 60/ 2086 EI2 60 DWG

RITNINGSTEXTER 2086 EI 60/ 2086 EI2 60 PDF

RITNINGSTEXTER 2086 EI 60/ 2086 EI2 60 DWG

RITNINGSTEXTER 2086 EI 60/ 2086 EI2 60 PDF

EI 30 / EI2 30

RITNINGSTEXTER 2086 BUTT JOINT GLASS SOLUTIONS (EI30) DWG

RITNINGSTEXTER 2086 BUTT JOINT GLASS SOLUTIONS (EI30) PDF

RITNINGSTEXTER FASAD 4150 (EI 15, E 30, EI 30) DWG

RITNINGSTEXTER FASAD 4150 (EI 15, E 30, EI 30) PDF

E 30/ A30 / EI15

RITNINGSTEXTER DÖRR 2060/ GLASPARTI 3050 (E 30) DWG

RITNINGSTEXTER DÖRR 2060/ GLASPARTI 3050 (E 30) PDF

RITNINGSTEXTER DÖRR 2050/ GLASPARTI 3050 (E 30) DWG

RITNINGSTEXTER DÖRR 2050/ GLASPARTI 3050 (E 30) PDF

RITNINGSTEXTER GLASPARTI 3050 SGG CONTRAFLAM STRUCTURE (E 30) DWG

RITNINGSTEXTER GLASPARTI 3050 SGG CONTRAFLAM STRUCTURE (E 30) PDF

RITNINGSTEXTER FASAD 4150 (EI 15, E 30, EI 30) DWG

RITNINGSTEXTER FASAD 4150 (EI 15, E 30, EI 30) PDF

A 30

EI 15

RITNINGSTEXTER FASAD 4150 (EI 15, E 30, EI 30) DWG

RITNINGSTEXTER FASAD 4150 (EI 15, E 30, EI 30) PDF

RC2

RITNINGSTEXTER 1086 KLASS RC2 DWG

RITNINGSTEXTER 1086 KLASS RC2 PDF

RC2 / RC3

RITNINGSTEXTER 2086/ GLASPARTI 3086 KLASS RC2/RC3 DWG

RITNINGSTEXTER 2086/ GLASPARTI 3086 KLASS RC2/RC3 PDF

RITNINGSTEXTER 2060 KLASS RC2/RC3 DWG

RITNINGSTEXTER 2060 KLASS RC2/RC3 PDF