Nyheter

Call for change

Mer information

SAPA’s HUVUDKONTOR - DET FÖRSTA PROJEKTET I NORDEN MED EN FASAD TILLVERKAT AV 100% ÅTERVUNNET ALUMINIUM

Mer information

Framtidssäker digitalisering

Mer information

Digitala verktyg i byggbranschen

Mer information

DEKARBONISERING AV BYGGSYSTEM

Mer information

Fjelltun skole – hur naturen kan leda till nya idéer och utformningar

Att använda sig av naturen som inspiration för skapandet av en byggnad är inget ovanligt. Landskapets form kan leda till idéer och visioner, där gränser mellan in- och utsida suddas ut. Under hösten 2022 stod Fjelltun Skole i Jørpeland färdig, där man verkligen använt naturen som både inspiration, men också som guide under processen. Vi har pratat med Marthe Schjelderup på Arkipartner om Fjelltun Skole, där landskapets slutningar och böljande vattendrag varit en stor inspiration till hur skolan utformats.
Mer information

Vi förespråkar en ärlig och transparent dialog om de CO2-utsläpp som är förknippade med våra produkter.

I takt med att världen i allt högre grad inser klimatförändringarnas realitet och den avgörande roll som hållbara arbetsmetoder har, blir det allt viktigare att förstå koldioxidavtrycket för material som aluminium. Men när det gäller återvinning av aluminium är inte alla processer likvärdiga - ett faktum som kan leda till förvirring och feltolkningar.
Mer information

SAPA UPPNÅR ÄNNU LÄGRE KOLDIOXIDAVTRYCK FÖR SINA BYGGSYSTEM I ALUMINIUM

SAPA, som är en del av Hydro, driver återigen utvecklingen för minskade koldioxidutsläpp och har nått en ny milstolpe för sitt återvunna, uttjänta aluminium Hydro CIRCAL 75R, som nu har ett koldioxidavtryck på endast 1,9 kg CO2e/kg aluminium - 78 % mindre jämfört med det europeiska genomsnittet.
Mer information

Att bygga stort: En konversation med arkitekten Marie Claussen

När det gäller arkitektur och design är skapandet av hotell något alldeles speciellt. Inte längre bundna av stadsmiljöer ger det arkitekter möjlighet att skapa en byggnad som harmonierar med naturlandskapet och fängslar sinnena. Men processen att utforma stora byggnader är också en komplicerad dans mellan arkitektens konstnärliga vision och de pragmatiska begränsningar som platsen, budgeten och de strukturella kraven innebär.
Mer information

Hållbar stadsdel i Malmö etablerar ett nytt internationellt koncept för studentboende

Bostäder kan användas som ett verktyg för socialpolitik. Det är mer än bara ett tak över huvudet, det är kopplat till vår identitet och känsla av tillhörighet. Enligt 2019 års internationella studentundersökning har bostäder stor inverkan på studenternas akademiska resultat. Basecamp Malmö är ett internationellt bostadskoncept som ska fungera som ett Community för studenter i Sveriges första hållbarhetscertifierade stadsdel.
Mer information