Vårt fokus på hållbarhet

Vi i byggbranschen har ett stort ansvar men också en förmåga att tackla dagens och morgondagens viktigaste fråga: Klimatet.

Ett holistiskt synsätt

Vi på SAPA erbjuder fasader, fönster och dörrar med ett av marknadens lägsta koldioxidavtryck. Förutom att värna om bra och miljövänliga material, vill vi driva varje del av vår verksamhet så hållbar som möjligt.

Material

Minska byggnaders driftsutsläpp genom energieffektiva och cirkulära produkter.

Produkter

Vi ser på hållbarhet ur ett holistiskt perspektiv och siktar på att halvera våra koldioxidutsläpp till 2025.

Företaget

Vi vill driva hela vårt företag och vårt varumärke i rätt riktning. Både vad gäller ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Globala mål

FN:s generalförsamling antog de 17 globala målen för att utrota fattigdom, skydda vår jord och säkerställa välstånd för alla. Dessa mål har vi på SAPA som riktlinje i vårt utvecklingsarbete.