Ytbehandling

Ytbehandling

Aluminium är ett vackert material som kan ytbehandlas på olika sätt. Vi erbjuder Nordens bredaste ytbehandlingsprogram.

Anodisering

Anodisering är den starkaste ytbehandling som finns för aluminiumprofiler. Det är en elektrolytisk process i vilken ett oxidskikt byggs upp.

Lackering

Lackering erbjuder ett obegränsat färgval med mycket god kulöröverensstämmelse. RAL och NCS-S skalorna erbjuder ett stort antal kulörer.