Ytbehandling

Ytbehandling

Aluminium är ett vackert material som kan ytbehandlas på olika sätt. Vi erbjuder Nordens bredaste ytbehandlingsprogram.

Anodisering

Anodisering är den starkaste ytbehandling som finns för aluminiumprofiler. Det är en elektrolytisk process i vilken ett oxidskikt byggs upp.