[Fokus] Brand

Så fungerar vår värdekedja – Sapas branddörrar från utveckling till produktion

Sapa utvecklar sina produkter i samspel med kunderna. Vi har en helhetssyn på våra produkter och därför kontroll på hela värdekedjan, från utvinning av aluminium hela vägen till färdig produkt.
Mer information

Bra att veta om test av branddörrar

Branddörrar ska bidra till att förhindra spridning av rök och eld och säkerställa nödutgångar i byggnader. Dörrarna måste tillverkas, monteras och underhållas korrekt för att ge det nödvändiga skyddet. Branddörrar måste genomgå en serie tester för att uppfylla gällande krav.
Mer information

En inblick i Sapas arbete med kvalitetstester

Brand i byggnader kan få stora konsekvenser med förlust av liv och materiella värden. Bra föreskrifter och goda normer för brandsäkerhet är avgörande för att säkerställa att byggmaterialets egenskaper upprätthåller ett korrekt brandmotstånd.
Mer information

Designmöjligheter för brandsäkra aluminiumdörrar

Dörrar är ett viktigt element som hjälper till att sätta sin prägel på en byggnads utseende. Med dörrar och fasader i aluminium kan funktionalitet och design kombineras utan att äventyra brandsäkerheten.
Mer information

Vad skiljer en branddörr från en vanlig dörr?

Branddörrar är en av de viktigaste brandsäkerhetsprodukterna i en byggnad. De förhindrar att eld och rök sprider sig i byggnaden och är viktiga för en säker utrymning av boende, besökare och personal vid evakuering. Enkelt uttryckt är branddörrar byggnadens sätt att fördröja en brand.
Mer information

Brandsäkerhet: Arkitekter måste beakta dessa dimensioner

Branddörrar handlar först och främst om att rädda liv. Därför finns det strikta krav för utformning och egenskaper för brandklassade dörrar. Det är mycket vanligt att en branddörr även ska fungera som en utrymningsdörr. Liksom andra dörrar måste branddörrar också ta hänsyn till förväntad trafik och transporter, inklusive utrymning vid brand. Utöver att uppfylla dimensioner och utformning av en utrymningsdörr måste dörren ha egenskaper som ger tillräckligt brandmotstånd när det gäller integritet och isolering. Detta ska säkerställa att branden inte sprider sig.
Mer information

Allt du behöver veta om brandmotståndskraven EI 30 och EI 60

Det finns ett antal tekniska krav för byggnader, och där brandsäkerhet spelar en viktig roll. Ett uttryck som ofta används i samband med brandsäkerhet är brandmotstånd. Vad betyder dessa begrepp och vad gör att olika produkter uppfyller dessa krav?
Mer information

Brandsäkerhet är viktigt men vilket ansvar ligger på arkitekten?

Som arkitekt behöver du inte vara expert på samma nivå som en brandkonsult, men det är viktigt att du är medveten om de grundläggande principerna för brandsäkerhet på grund av din roll som det beskrivande ledet i byggprojekt.
Mer information

Vilka är konsekvenserna av dålig brandsäkerhet?

I Sverige utför räddningstjänsten ca 10000 räddningsinsatser för bränder i byggnader. Både utformning, konstruktion och material påverkar allvarlighetsgraden av en brand. Arkitekten ansvarar tillsammans med entreprenören, fastighetsutvecklaren och ägaren för att lämplig konstruktion, byggteknik och material används för att uppnå god brandsäkerhet.
Mer information