Hydro CIRCAL®

Byggnader med cirkulär vision
Hydro CIRCAL® 75R RECYLCLED ALUMINIUM

Byggnader med cirkulär vision

Vi på SAPA visar vårt fokus på hållbarhet genom att alltid sträva efter att bygga energieffektivt, med återvunnet material och genom att använda aluminium producerad av förnybara energikällor. Idag använder vi aluminiumlegeringar till våra produkter med ett av världens lägsta CO2-avtryck. Legeringen som kallas Hydro CIRCAL innebär att en serie produkter är tillverkade av minst 75% återvunnen aluminium från uttjänta byggprodukter.

/ Hydro CIRCAL - ÅTERVUNNEN ALUMINIUM MED MINIMALT KLIMATAVTRYCK


Hydro CIRCAL® är ett sortiment av högkvalitativt aluminium tillverkat av minst 75% återvunnen aluminium från uttjänta byggprodukter. Det kan handla om dörrar och fönster som har demonterats från tidigare byggnader som återigen smälts ner och därmed återvunnits helt.

 

L’ALUMINIUM RECYCLÉ Hydro CIRCAL®


S’ENGAGER POUR ÊTRE DURABLE

/ HÅLLBARHET I CENTRUM

Att bygga med vision innebär att fokusera på en framtida stadsutveckling där en cirkulär ekonomi står i centrum.

Vi är helt övertygade om att framtida stadsutveckling är otänkbar utan hållbar återanvändning av byggmaterial. Genom att använda aluminiumlegeringen Hydro CIRCAL® i våra systemlösningar ger vi våra kunder möjligheten till ett grönare val där vi tillsammans arbetar för att minska klimatavtrycket.

UNE EMPREINTE CO2 MINIMALE / LÅGT CO2-AVTRYCK

Hydro CIRCAL® har ett av de lägsta koldioxidavtrycken i världen: Ca 2,0 kg CO2 (1,5-2,3 Kg CO2) per kilo aluminium. Detta är sex gånger lägre än det globala genomsnittet för tillverkning av primäraluminium.


/ NÅ MILJÖMÅL MED SYSTEMLÖSNINGAR I ALUMINIUM

Våra systemlösningar hjälper producenter, arkitekter och entreprenörer att uppfylla kraven för en hållbar certifiering. Genom EPD och andra miljödeklarationer kan våra samarbetspartners alltid känna sig trygga i sitt val.


/ SKAPAR FRAMTIDENS BYGGNATIONER

Med Hydro CIRCAL® kan du designa och bygga projekt som genererar ett lågt CO2-avtryck där du också kan nå miljöcertifieringar som t ex BREEAM.

Ju fler projekt som byggs med hållbara aluminiumlösningar, desto mer kan vi kontinuerligt förbättra ekobalansen mellan materialet och byggnaden. Faktum är: framtidens byggnader kommer att förverkligas med förnybara resurser - Och vi kan hjälpa dig att bli en del av detta redan idag.