Integrerade solceller

Byggsystem för solcellsglas

Integrerade solceller i fasadsystem och glastak

Beskrivning

Med SAPA byggsystem för solcellsglas ges en mängd möjligheter att genomföra energieffektiva, innovativa och prestigefyllda projekt. Solcellsglasen passar i våra fasadsystem och glastaksystem där kablaget enkelt kan döljas inuti profilerna för en integrerad och estetisk enhet.

Broschyrer

Mer information

DESIGN OCH TILLVAL

Integrering i fasad

Val av solcellsglas

Vanligen är solcellerna inbyggda i en genomsiktlig isolerruta med 2- eller 3-glas alternativt ogenomsiktligt enkelglas i bröstning eller solskydd. Solcellerna är alltid placerade i yttre glaset som skall vara med låg järnhalt. Den låga järnhalten medför ett mycket klart glas där så mycket som möjligt av solljuset når solcellerna. Solcellsglasen integreras enkelt i våra system Sapa Fasad 4150/4150 SX/4150 PH och Sapa Glastak 5050.

Exempel:

Genomsiktligt isolerglas

Ogenomsiktligt fasadglas

Projekt med integrerade solceller BYGGSYSTEM FÖR SOLCELLSGLAS

VIDEUM House N, Växjö

Sweden