[Fokus] Hållbarhet

Renovering av byggnader en viktig miljöfaktor

De flesta av framtidens byggnader är redan byggda – det måste vi utnyttja
Mer information

En hållbar strategi är att vara proaktiv för att minska miljöpåverkan

Målet för Hydro är att minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent till 2030. Detta genom grönare inköp och grönare produktion och målet är också att hjälpa kunderna att minska sina utsläpp genom grönare produkter.
Mer information

Designa hållbara fasader i en cirkulär ekonomi: Hur du väljer ett grönare aluminium

Hur vet du om det återvunna aluminiumsystemet du specificerar är tillverkat av aluminium som faktiskt har använts tidigare eller helt enkelt är ”rent” material från produktionsprocesser? Mer till sak, vad innebär det i praktiken och varför ska du lägga tyngd på detta? Genom att entreprenörer och arkitekter alltmer vill utforma och designa för en cirkulär ekonomi, vill vi här klargöra för den betydelsefulla terminologin runt aluminium och hur man får rätt grön fasadprodukt till sitt nästa projekt.
Mer information

En cirkulär framtid – Ett ansvar för byggindustrin

Att vara en del av en cirkulär ekonomi handlar om att gå från ord till handling. Att ha ett klimatengagemang där man redan i planeringsfasen för en byggnad tar in miljömålen som en riktlinje att följa genom hela projektet. Vi vet att klimatet påverkar oss. Vi – du och jag – vi är alla en del av jordens kretslopp. Och vi vet samtidigt att framtiden inte väntar. Koldioxidutsläppen är ett ansvar vi alla måste ta, i synnerhet ett ansvar som varje part i byggindustrin måste beakta. Genom att göra medvetna val för byggbranschen som genererar ett lågt koldioxidavtryck kan vi skapa en framtid där vi inte bara förbrukar material, utan där vi också återanvänder det vi en gång byggt.
Mer information

House Of Choice, Skandinaviens Första Noll-Energi Hotell Genomsyras Av Ett Cirkulärt Tänkande

Hållbara och miljövänliga byggnader är och kommer att vara i fokus när vi pratar om framtida städer baserat på grönare lösningar med en cirkulär ekonomi i åtanke. House of Choice i Stockholm är det första Noll-energi hotellet i Skandinavien, signerat Nordic Choice. Solceller täcker stora delar av projektet tillsammans med återvunna aluminiumfasader från tidigare byggprodukter. "Vårt förhållningsätt till det som redan är byggt eller tillverkat behöver förändras och branschen behöver ställa om från linjära processer till mer cirkulära flöden, där återbruk och förädling och tillslut återvinning behöver komma i fokus" Säger Raimo Joss, White Arkitekter.
Mer information

Hållbar arkitektur

Utvecklingen av en mer hållbar arkitektur är ett tema som alltmer upptar branschen. Att driva fram det gröna skiftet inom byggbranschen kommer göra en stor skillnad för klimatet. Arkitekten måste kunna designa byggnader som är både hållbara och vackra att titta på. Enligt The International Energy Agency ansvarar den globala byggbranschen för cirka 40 procent av de globala koldioxidutsläppen genom konstruktion, uppvärmning, kylning och rivning av befintliga byggnader. Därför är det positivt att fler och fler arkitekter arbetar för klimatvänliga byggnader och att de samtidigt ser affärsmöjligheten i det. - Klimatutmaningen är ett sådant område som branschen kommer att fokusera på mycket framöver. Även användningen av alla jungfruresurser som används i industrin och dess avfallshantering, där branschen ansvarar för en stor del av det avfall som skapas, säger Per Olsson, Sustainability Manager, Link Arkitektur
Mer information

Ett skolexempel på hållbar design

Stora glasytor, dagsljus och utsyn är viktiga faktorer i Norges grönaste skola. Naturliga material och modiga miljöval har satt standarden för framtiden i den prisbelönta byggnaden som rymmer nya Horten gymnasium.
Mer information

Hållbara glasfasader

Hållbarhet har gått ifrån att vara en trend till att bli en slags gyllene regel för oss människor. Det innebär att vi måste leva på ett sätt som ger oss det vi behöver utan att skada andra människor eller naturen. Att bidra till en hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att förstöra möjligheterna för framtida generationer att få sina behov tillgodosedda. I dag står byggbranschen för en stor del av världens utsläpp samt energi- och resursanvändning. Det säger sig självt att de åtgärder som vidtas här har en stor inverkan på miljön. Därför finns det en rad standarder som utgör grunden för att utvärdera byggnaders hållbarhet baserat på livscykelanalyser (LCA, Life Cycle Assessment).
Mer information

Önskas: Gammal metall för nya produkter

Omsmältning av en aluminiumprodukt som inte används längre bidrar till hållbarhet. Men hur är det med skrot från omsmältningsprocessen? Hur påverkar detta skrot koldioxidavtrycket? Ett av våra bästa argument för aluminium är dess goda återvinningsegenskaper. Aluminium kan i princip omsmälts och återanvändas för alltid, och endast 5 procent av energin behövs för omsmältning jämfört med den från primär aluminiumproduktion. Och 75 procent av allt aluminium som producerats i historien används fortfarande.
Mer information