Certifikat och bestämmelser

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen. Följande produkter är bedömda som Rekommenderas eller Accepteras:
Sapa Fasad 4150 BVB ID 87303
Sapa Glastak 5050 BVB ID 126422
Sapa Dörr 2050, 2060 BVB ID 87297
Sapa Dörr 2050, 2060 E30 BVB ID 126417
Sapa Dörr 2086 EI30 BVB ID 126418
Sapa Dörrar 2086 (övriga varianter) BVB ID 87179
Sapa Fönster 1086 (samtliga varianter) BVB ID 87179
Sapa Glaspartier 3086 (samtliga varianter) BVB ID 87179

SundaHus

SundaHus. Följande produkter har fått bedömningen A eller B enligt SundaHus:
Sapa Dörrsystem 2050
Sapa Dörrsystem 2060
Sapa Dörr 2086
Sapa Dörr 2086 EI60 med rökgastäthet, 3-glas
Sapa Fönster 1086 öppningsbart inåtgående, 3-glas
Brandklassade Dörrar och Glaspartier Sapa (SFB) 2060/3060, anodiserade
Brandklassade Dörrar och Glaspartier Sapa (SFB) 2060/3060, pulverlackerade
Sapa Glasparti 3050
Sapa Fasadsystem 4150
Sapa Fasadsystem 4150 SSG
Sapa Glastak 5050
Aluminiumprofiler, anodiserade
Aluminiumprofiler, pulverlackerade

EPD Miljödeklaration för CIRCAL 75R

Utdrag ur miljödeklarationen: "Denna EPD täcker aluminium under varumärket Hydro CIRCAL 75R. CIRCAL 75R innehåller minst 75% uttjänt och återvunnet aluminium från konsumentskrot, men i praktiken andelen uttjänt aluminium är mer än 80%, och denna EPD är giltig för strängpressningsgöt som innehåller mer än 80% uttjänt och återvunnet aluminium. När vi (EPD-Norway) garanterar mer än 75% återvunnet innehåll, hänvisar vi uteslutande till aluminium som har nått sitt livs slut som en förbrukad produkt och förts tillbaka i en certifierad värdekedja. Produktionsprocessen är helt spårbar och produkten är certifierad av en oberoende tredje part."

För mer information, kontakta Arkitektsupport.

EPD Miljödeklaration för REDUXA 4.0

Utdrag ur miljödeklarationen: "Denna EPD täcker aluminium under varumärket Hydro REDUXA 4.0. Produktionen av det primära aluminium som används i produkterna är baserad på förnybar kraftproduktion i Norge, vilket garanterar ett maximalt kolavtryck på 4,0 ton CO2-ekv/tonaluminium. Beräkningen täcker den integrerade processvägen för aluminiumproduktion vilket inkluderar Bauxit brytning, aluminiumoxidraffinering, anodproduktion, smältning, kraftproduktion, gjutning samt transporter."

För mer information, kontakta Arkitektsupport.

Korgmanualer

För att minimera risken för felhantering och för att undvika olyckor vid hantering av Sapas korgar ber vi våra kunder följa anvisningarna nedan:

Sapa Korgmanual - Hantering av korgar (pdf)
Sapa Korgmanual - Retur av korgar (pdf)