NLD |

Het bereiken van een energie-efficiënt gevelontwerp

architect die plan tekent

3/08/2022

Het bereiken van een energie-efficiënt gevelontwerp

Gezien de omvang van de klimaatcrisis en de 'net zero'-doelstelling van de Britse regering tegen 2050, is er nu meer dan ooit aandacht voor de duurzaamheid en energie-efficiëntie van de gebouwde omgeving. Danny Decaluwaert onze project manager, bekijkt hoe de juiste keuze van deuren, ramen en gordijngevelsystemen, als sleutelelementen van het gebouw, een cruciale rol speelt.

De UK Green Building Council (UKGBC) schat dat niet minder dan 42% van alle Britse koolstofemissies afkomstig is van de bebouwde omgeving en dat niet minder dan 40% daarvan kan worden toegeschreven aan operationeel energiegebruik. Uit de cijfers blijkt ook dat de verwarming van gebouwen verantwoordelijk is voor 70% van alle operationele emissies, terwijl koeling nog eens 19% bijdraagt.

Daarom is het van essentieel belang dat gebouwen zo energie-efficiënt mogelijk zijn. Het voorkomen van warmteverliezen via de gebouwschil moet een prioriteit zijn bij ontwerp en bouw. Dit is echter niet altijd eenvoudig, en in de specificatie moet ook met andere factoren rekening worden gehouden. Dit omvat het optimaliseren van de niveaus van natuurlijk licht voor het welzijn van de gebruikers en een lager energieverbruik, het garanderen van toegankelijkheid voor iedereen en het voldoen aan alle andere eisen van degenen die het gebouw zullen gebruiken.

Om de verwarmings- en koelingsbehoeften van een gebouw tot een minimum te beperken, moeten de producten en systemen waaruit de gevel bestaat, de luchtdoorlaatbaarheid tot een minimum beperken en bijdragen tot een effectieve thermische scheiding tussen de binnen- en buitenkant van het gebouw. Nu extremen in weer en temperatuur steeds vaker voorkomen, is het belangrijk dat architecten nagaan hoe zij gebouwen in de toekomst kunnen beveiligen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Leveranciers van systemen moeten bijzonderheden verstrekken over de prestaties en bestekschrijvers moeten deze informatie bestuderen om hen te helpen een weloverwogen beslissing te nemen.

Wat de luchtdoorlatendheid betreft, zijn er verschillende normen voor ramen, deuren en gordijngevels waar bestekschrijvers rekening mee moeten houden. Ramen en deuren moeten worden getest volgens de EN 12207-norm, die producten classificeert van klasse 0 (de laagste) tot klasse 4 (de hoogste). Evenzo moeten gordijngevels worden getest overeenkomstig EN 12152 en krijgen deze een cijfer waarbij A4 het hoogste is. Een AE-classificatie wordt bereikt wanneer aan de hoogste norm is voldaan en de tests worden voortgezet. In de prestatiegegevens van het product wordt de "AE" gevolgd door een getal dat de Pascal (Pa) druk aangeeft waarop het product is getest. Zo geeft de beoordeling AE1500 van ons SPINAL-systeem aan dat het getest is op een druk van 1500 Pa.

Hoewel thermische prestaties al vele jaren een belangrijke specificatiefactor voor gevelsystemen zijn, bieden niet alle producten hetzelfde niveau van isolatie en efficiëntie. Zo heeft ons systeem Elegance 52 SHI het Passiefhuis-certificaat van het IFT Rosenheim gekregen. Ook onze commerciële deur Stormframe STII heeft een U-waarde van slechts 1,8W/m2 en voldoet aan de toegankelijkheidsnormen van Approved Document M en BS8300, mits geïnstalleerd met instelbare elektrische deurdrangers en beslag dat aan de eisen voldoet.

Maar hoewel de keuze van hoog presterende producten essentieel is, moet ook worden gekeken naar de manier waarop de verschillende onderdelen geïntegreerd worden en hoe de gevel zal reageren op de rest van de gebouwstructuur. Met dit in het achterhoofd is het altijd aan te bevelen dat architecten al vroeg in het proces een beroep doen op een gespecialiseerde leverancier. Vaak kan het project zijn voordeel doen met de ervaringen van eerdere projecten en de oplossingen die zijn ontwikkeld om soortgelijke uitdagingen het hoofd te bieden.

Het bereiken van hoge niveaus van energie-efficiëntie bij het ontwerp van gebouwen is van cruciaal belang om de operationele koolstofemissies van de gebouwde omgeving in het VK te verminderen. Hoogwaardige deur-, raam- en gordijngevelsystemen, ontworpen met het oog op een lage luchtdoorlatendheid en een voorbeeldige thermische isolatie, kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren tot de verbetering van de algemene prestaties van het gebouw.

Klik hier om contact op te nemen met ons team om een vereiste van een toekomstig project te bespreken.