Fönster / Fönsterdörrar

SAPA Fönster 1086

Lättvägg- Inåtgående eller fast

Högisolerat inåtgående lättväggsfönster

Beskrivning

Vårt högisolerade lättväggsfönster har ett profildjup på 86 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 42 mm. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna. Karmprofilen är anpassad för rationellt montage i lättväggskonstruktioner av plåt och isolering. Insidan kompletteras med ett foder av specialanpassad aluminiumprofil för alternativa väggtjocklekar. Fönsterbågar och spröjsprofiler finns i flera bredder.

 

Denna produkt är tillverkad av Hydro CIRCAL® återvunnet aluminium. Läs mer här

Denna produkt är tillverkad av Hydro REDUXA® - Aluminium producerad av förnybar energi. Läs mer här

Broschyrer
SAPA Dörr och fönster Lättvägg SE

Produktfördelar

UTFÖRANDE

  • Som fasta och öppningsbara enheter och fönsterband
  • Beslag. Sido- under-, över- eller undersidohängt
  • Fixbeslag. Fixspanjolett och fönsterbroms som sido-, under- eller överhängt.

UTFÖRANDE

  • Väggtjocklek. Invändig foderbildande profil finns för väggtjocklekar: 100, 120, 150, 160, 175, 200, 220, 230, 240 och 300

PRESTANDA

  • Lufttäthet. Klass 4 enl. EN 12207.
  • Regntäthet. Klass 9A enl. EN 12208.

Mer information

DESIGN OCH TILLVAL

Beslagsfunktioner

Undersidohängt inåtgående

Stängt  

Vädring, underhängt

Öppet sidohängt

Fönsterbeslag Notter AL 18 alt. dolda gångjärn Notter AL18 VDL
Handtag x6661259
Handtag x6661261
Handtag Sapa S16439
Handtag Sapa S16439 med barnspärr S16441
Handtag Sapa S16438

Underhängt inåtgående

Stängt     

Öppet, underhängt

Fönsterbeslag Notter AL 18 alt. dolda gångjärn Notter AL18 VDL
Handtag x6661259
Handtag x6661261
Handtag Sapa S16439
Handtag Sapa S16439 med barnspärr S16441
Handtag Sapa S16438 

Sidohängt inåtgående

Stängt

Öppet sidohängt

Fönsterbeslag Notter AL 18 alt. dolda gångjärn Notter AL18 VDL
Handtag x6661259
Handtag x6661261
Handtag Sapa S16439
Handtag Sapa S16439 med barnspärr S16441
Handtag Sapa S16438

Överhängt inåtgående

Stängt     

Öppet, överhängt

Fönsterbeslag Notter AL 18
Handtag x6661259
Handtag x6661261
Handtag Sapa S16439
Handtag Sapa S16439 med barnspärr S16441
Handtag Sapa S16438

Handtag

Aluminiumhandtag
Art.nr: Sapa 16439

Aluminiumhandtag med barnspärr
Art.nr: Sapa 16439 Barnspärr Sapa 16441

Aluminiumhandtag låsbart
Art.nr: Sapa 16438

Aluminiumhandtag
Art.nr: Sapa 16126

Aluminiumhandtag låsbart
Art.nr: Sapa 16131

Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.


Glas eller fyllningar med tjocklek 20-64 mm

Illustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

Prestanda

Invändig foderbildande profil: principdetalj enligt nedan.

ELEVATIONER OCH DWG-DETALJER

Här kan du enkelt ladda ner elevationer och sektioner i .dwg-/.dxf-format:
1. Välj utförande genom att klicka på önskad text över elevationerna.
2. Klicka sedan på elevationen som är aktuell för dig.
3. Nedanför syns nu en lite större elevation med klickbara siffror. Klicka på valfri siffra för att komma åt sektionen (cross section). Ibland finns det flera sektioner som du når genom att skrolla till höger.
4. Du kan ladda ner valfri DWG- eller DXF-fil, en för varje sektion. (Save as dwg/dxf)
5. Du kan även klicka på sektionen så blir den större samt kompletteras med måttsättning och artikelnummer.

A1086-1029 123
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A1086-1030 717274
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A1086-1031 123571727374
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

Teknisk information

U-värden fönster

Formel för beräkning av fönstrets totala U-värde med hänsysn till glas, profilandel och linjärfaktor för randzonseffekt.

Ufönster = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg ) / ( Ag + Af )

På länkarna nedan presenteras tabeller med överslagsmässiga värden för fönstrets totala U-värde för olika glas och distanslister. Beräkningarna baseras på gällande normer och krav.

U-värde

Ner till 0,8 W/m²K (PX, öppningsbart, Ug=0,5 W/m²K, storlek 1230x1480 mm).

Ljudisolering

Upp till Rw 45 dB.

Projekt med fönster / fönsterdörrar SAPA FÖNSTER 1086

Lindeberghemmet, Norge

Norway

SAPA-kund: H-Fasader GlassTeam AS

Foto: Daniel Hundven-Clements

Aura, Malmö

Sweden

SAPA kund: GlasLindberg
Byggherre: SKANSKA
Arkitekt: Dorte Mandrup
SAPA produkter: Som nämnt nedan 1086, 2086 och 4150. Även Glastak 5050

Kjelleparken, Norge

Norway

SAPA-producenter: Umbra Produkter AS

Foto: KB Arkitekter

Kulatoppen omsorgscenter, Norge

Norway

SAPA-kund: H-fasader Stette AS

Foto: Werksted v/Marius Beck Dahle

Spårvagn, Lund

Sweden

Byggherre: Region Skåne / Lunds Kommun
Byggentreprenör: NCC Building Sweden
Metallbyggare: Alab Aluman AB
SAPA produkter: Fasad 4150, Dörr 2086, Fönster 1086

Bybad, Ålesund

Norway

Metallbyggare: H-fasader AS
Totalentreprenör: Veidekke Entreprenör AS
SAPA lösningar: SAPA 4150 Fasad, SAPA 2050 Dörr, SAPA 2086 Dörr och SAA 1086 fönster