Fönster / Fönsterdörrar

SAPA Fönster 1086

Inåtgående eller fast

Högisolerat inåtgående fönster

Beskrivning

SAPA Fönster 1086 inåtgående grundar sig på en stabil konstruktion med 86 mm djupa profiler. Det är grundisolerade med 42 mm glasfiberarmerade polyamidlister och klarar högsta klasser på luft- och regntäthet samt mycket lågt U-värde. För optimal energiprestanda kan det kompletteras med unika isolerstavar i högisolerat SX utförande eller i passivhusnivå i PX utförande. 1086 och 1086 SX fals för glas 20-56 (64) mm, 1086 PX 35-55 mm. Fönster kan enkelt anslutas till glasparti 3086.

Denna produkt är tillverkad av Hydro CIRCAL® återvunnet aluminium. Läs mer här

Denna produkt är tillverkad av Hydro REDUXA® - Aluminium producerad av förnybar energi. Läs mer här

Broschyrer
SAPA 1086 broschyr
SAPA 1086 SX PX
SAPA Fönster 1086 Montageanvisning
08.sapa-1086sx-window-side-hung-open-in-3-glass-coated---epd-summerad.pdf
SAPA 1086SX window fixed 3-glass, coated - EPD summerad.pdf

Produktfördelar

UTFÖRANDE

  • Som singelfönster, mötesfönster och som parti i kombination med öppningsbart och fast fönster.
  • Beslag. Sido-, under-, över- eller undersidohängt.
  • Gångjärn. Dolt eller synligt.

PRESTANDA

  • Lufttäthet. Klass 4 enl. EN 12207.
  • Regntäthet. Klass 9A enl. EN 12208.
  • U-värde. Ner till 0,8 W/m²K (PX, öppningsbart, Ug=0,5 W/m²K, storlek 1230x1480 mm)
  • Ljudisolering. Upp till Rw 45 dB.

Mer information

DESIGN OCH TILLVAL

Beslagsfunktioner

Undersidohängt inåtgående

Stängt  

Vädring, underhängt

Öppet sidohängt

Fönsterbeslag Notter AL 18 alt. dolda gångjärn Notter AL18 VDL
Handtag x6661259
Handtag x6661261
Handtag Sapa S16439
Handtag Sapa S16439 med barnspärr S16441
Handtag Sapa S16438

Underhängt inåtgående

Stängt     

Öppet, underhängt

Fönsterbeslag Notter AL 18 alt. dolda gångjärn Notter AL18 VDL
Handtag x6661259
Handtag x6661261
Handtag Sapa S16439
Handtag Sapa S16439 med barnspärr S16441
Handtag Sapa S16438 

Sidohängt inåtgående

Stängt

Öppet sidohängt

Fönsterbeslag Notter AL 18 alt. dolda gångjärn Notter AL18 VDL
Handtag x6661259
Handtag x6661261
Handtag Sapa S16439
Handtag Sapa S16439 med barnspärr S16441
Handtag Sapa S16438

Överhängt inåtgående

Stängt     

Öppet, överhängt

Fönsterbeslag Notter AL 18
Handtag x6661259
Handtag x6661261
Handtag Sapa S16439
Handtag Sapa S16439 med barnspärr S16441
Handtag Sapa S16438

Handtag

Aluminiumhandtag
Art.nr: Sapa 16439

Aluminiumhandtag med barnspärr
Art.nr: Sapa 16439 Barnspärr Sapa 16441

Aluminiumhandtag låsbart
Art.nr: Sapa 16438

Aluminiumhandtag
Art.nr: Sapa 16126

Aluminiumhandtag låsbart
Art.nr: Sapa 16131

Fönstrets placering i vägg

En förutsättning för att fönsterkonstruktionen skall klara kraven på god energihushållning och komfort är att fönstret placeras i väggens varma del. Detta innebär en placering så långt in i väggen som möjligt, vilket ger många fördelar.

Det ger goda förutsättningar för bra infästning och en väl fungerande fog. Risken för kondens minskar genom en högre yttemperatur. Fogen mellan karmprofil och vägg skall utföras som tvåstegstätning. Detta innebär en yttre regnkappa med bakomvarande luftkanal, drevning med mineralull och en invändig fog som diffusionstätning.

Anslutningar, se Elevationer och detaljer.

Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

Funktionsmått
Glas eller fyllningar med tjocklek: 1086 och 1086 SX 20-56 (64) mm, 1086 PX 35-55 mm.

Glas

Illustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

ELEVATIONER OCH DWG-DETALJER

A1086-1001 123
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A1086-1004 110356
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A1086-1005 6717274
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A1086-1006 12371727374
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A1086-1007 71727475
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A1086-1009 11037172737475
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

INFÄSTNINGSPRINCIPER

Infästning av fönster ska ske i en stabil och anpassad väggkonstruktion. Val av montageprincip avgörs av väggtyp. Antal infästningspunkter och placering beror på fönstrets storlek.

Exempel:

Karminfästning med vridankarjärn

Karminfästning med justerbar karmhylsa

Karminfästning med bult och svetsplatta

Projekt med fönster / fönsterdörrar SAPA FÖNSTER 1086

Lindeberghemmet, Norge

Norway

SAPA-kund: H-Fasader GlassTeam AS

Foto: Daniel Hundven-Clements

Aura, Malmö

Sweden

SAPA kund: GlasLindberg
Byggherre: SKANSKA
Arkitekt: Dorte Mandrup
SAPA produkter: Som nämnt nedan 1086, 2086 och 4150. Även Glastak 5050

Kjelleparken, Norge

Norway

SAPA-producenter: Umbra Produkter AS

Foto: KB Arkitekter

Kulatoppen omsorgscenter, Norge

Norway

SAPA-kund: H-fasader Stette AS

Foto: Werksted v/Marius Beck Dahle

Spårvagn, Lund

Sweden

Byggherre: Region Skåne / Lunds Kommun
Byggentreprenör: NCC Building Sweden
Metallbyggare: Alab Aluman AB
SAPA produkter: Fasad 4150, Dörr 2086, Fönster 1086

Bybad, Ålesund

Norway

Metallbyggare: H-fasader AS
Totalentreprenör: Veidekke Entreprenör AS
SAPA lösningar: SAPA 4150 Fasad, SAPA 2050 Dörr, SAPA 2086 Dörr och SAA 1086 fönster