Vad är ett byggsystem?

Ett byggsystem är som en precisionsbyggsats. Vi utvecklar profiler som passar ihop för att skapa kompletta produkter.

Vi lagerhåller allt som behövs för att kunna bygga produkterna, som gummitätningar, gångjärn, handtag, dörrstängare och isolerande material. Systemen testas för bland annat belastning, täthet, värmeisolering, ljudreduktion, brandsäkerhet och inbrottssäkerhet.

Vi tar även fram instruktioner, verktyg, mjukvaror och utbildningsmaterial så att allt kan produceras på rätt sätt och garantera produktens funktion.

Slutprodukterna säljs och produceras av våra auktoriserade tillverkare. De köper våra system, följer våra instruktioner, tillverkar, köper glas, lås, automatik m.m. enligt dina önskemål. Slutligen  monterar och kontrollerar tillverkaren den färdiga produkten hos dig.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk