hydro

Hållbara lösningar

Ditt hus och hållbarhet

Utveckling av nya produkter börjar med hållbarhet. Vi måste göra val i alla led i leveranskedjan - från design, material, förpackning och transport till slutprodukten. Men den viktigaste delen är att utveckla produkter som kan användas under lång tid. Av den anledningen fokuserar vi på att utveckla produkter som uppfyller lokala krav, använder material med lågt koldioxidavtryck och arbetar tätt ihop med lokala producenter för att säkerställa kvalitet i hela leveranskedjan.

Produkter utvecklade för nordiska klimatförhållanden

För att en produkt ska hålla måste vi se till att den tål det nordiska klimatet. Fönster, dörrar och fasader är en del av byggnadens yttre skal och spelar en viktig roll. Tillsammans med de andra elementen i fasaden är fönster och dörrar eleganta komponenter som hjälper till att definiera byggnadens unika arkitektoniska estetik. Samtidigt spelar de en kritisk roll i energiprestanda och byggnadens inre funktioner.

Du kanske också är intresserad av

Har du ett projekt i åtanke?

Hör av dig till en av våra återförsäljare

Be om en offert
hydro
Vi tar hand om våra kunder