Bättre hälsa med rätt mängd dagsljus

En optimering av ljusförhållandena i hemmet är en investering i hälsa, välbefinnande och vitalitet.

SAPA SE/NO - Increase light #2

Det är viktigt att få tillräckligt mycket dagsljus, eftersom det påverkar både vår hälsa och livskvalitet. I ett samhälle där vi tillbringar allt mer tid inomhus kan det hälsobringande ljuset snabbt bli en bristvara. Det livsviktiga dagsljuset har människan tidigare fått naturligt genom att vara ute mycket i naturen. Vår moderna livsstil sätter käppar i hjulet. Enligt Världshälsoorganisationen tillbringar vi närmare 90 procent av vår tid inomhus, vilket gör att vi inte får tillräckligt med naturligt ljus. Tillgång till dagsljus är därför något du bör planera in i din bostad. Oavsett om du ska bygga nytt eller renovera finns det många åtgärder att vidta. 

Det hälsobringande dagsljuset

Människans syn är fysiologiskt anpassad efter dagsljuset, som har styrt vårt dygn i miljontals år. För att vi ska må bra krävs det såväl lämpliga ljussignaler under dagen som tillräckligt med mörker på natten. Dagsljuset påverkar nämligen vår dygnsrytm. Ljuset talar om för hjärnan vilken tid på dygnet det är, vilket styr kroppens hormonproduktion. Det hormon som gör oss trötta kallas melatonin. När ljuset träffar ögat skickar hjärnan ut en signal som gör att melatoninet blockeras. I stället frigörs hormonet kortisol, som på många sätt har en motsatt effekt. Det gör att vi vaknar, eller håller oss vakna. 

Hormonproduktionen påverkar allt från inre organ till hur vi mår psykiskt.Därför stimuleras faktorer som humör, sömn, trivsel, sinnesstämning och prestationsförmåga också av rådande ljusförhållanden.Brist på dagsljus är till exempel kopplat till depression, övervikt och diabetes.

Brist på ljus kan faktiskt utlösa det vi kallar årstidsbunden depression och som på engelska går under namnet SAD – SeasonalAffective Disorder.En lite mildare version kallas vintertrötthet och kännetecknas av att man blir trött och hängig, socialt tillbakadragen samt ofta drabbas av sömnproblem. 

Dagsljus, närmare bestämt solljus, styr också kroppens produktion av D-vitamin.Vitamin D är viktigt för kalciumupptag och skelett, men minskar också risken för vissa typer av cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, depression och övervikt.Ljus är med andra ord lika viktigt för hälsan som sömn, träning och kost.

Optimalt dagsljus ger sundare inomhusklimat

Det är emellertid stor skillnad på ljus och ljus. Ljusets intensitet och våglängd påverkar oss på olika sätt. I dag vet vi till exempel att blått ljus bidrar till att hålla oss vakna och alerta, medan gult ljus bidrar till att göra oss trötta.

Dagsljus innehåller en hög andel blå våglängder samt en rad andra våglängder som vi också behöver. Eftersom ögat registrerar fler färgnyanser i dagsljus än i artificiell belysning, kommer dagsljus alltid att vara den bästa ljuskällan. Det är därför inte så konstigt att arkitekter har börjat använda ljus som en hälsofaktor och inte bara av estetiska skäl. Även om forskningsområdet fortfarande är nytt, har arkitekter och ingenjörer börjat ta hänsyn till ljussammansättningar och dygnsrytm vid uppförande av byggnader där människor ska vistas under längre tid.   

Så släpper du in dagsljuset i din bostad

För att släppa in dagsljuset i bostaden gäller det att kartlägga var ljuset faller och ta hänsyn till detta i planlösningen.Oavsett om du ska renovera eller bygga nytt är följande tips bra att ta med sig:

  • Fundera över vilka rum som ska användas till vad, och försök undvika lösningar med överhängande tak, som försämrar ljusinsläppet till underliggande våning.

  • Öka fönsterdimensionen genom att ha fönster från golv till tak, eller sätt in flera fönster i rad.

  • Satsa på skjutdörrar som gör det möjligt att öppna upp stora ytor i stället för att välja traditionella paneldörrar eller dörrar med små fönster.

  • Välj produkter med så smala profiler som möjligt, för att släppa in mer ljus och få en friare utsyn.

  • Välj glas i stället för panel, där det är möjligt.

  • Om ljuset är viktigt för dig bör du satsa på stora glasytor, i form av fönster eller skjutdörrar. Det ger större ljusinsläpp.

     

     

Vill du veta mer?

Har du ett projekt i åtanke?

Hör av dig till en av våra återförsäljare

Be om en offert
hydro
Vi tar hand om våra kunder