hydro

Privacy Policy

Privacy & Cookies Policy

Denna webbplats tillhör Hydro Building Systems Sweden AB, Metallvägen, 574 38 Vetlanda. Refereras till som "Hydro" i dessa villkor.

Hydro respekterar användarnas integritet och behandlar alla personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och andra relevanta lagar.

Moderbolaget Norsk Hydro ASA har fastställt bindande företagsregler (BCR) som gäller för alla juridiska enheter inom Hydro och som utgör en rättslig grund för överföring av personuppgifter inom Hydro-koncernen. Du kan läsa BCR här.

Denna sekretesspolicy är avsedd att informera dig om insamling av personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan relateras till dig personligen, t.ex. namn, adress, e-postadresser, användarbeteende. Vi har vidtagit omfattande tekniska och operativa åtgärder för att skydda dina uppgifter från oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga personer. Våra säkerhetsrutiner granskas regelbundet och anpassas till den tekniska utvecklingen.

1. Personuppgiftsansvarig för databehandling

Hydro Building Systems Sweden AB Metallvägen 574 38 Vetlanda

2. Syfte och rättslig grund för behandlingen

Personuppgifter samlas endast in om du självmant lämnar dem till oss, t.ex. när du fyller i kontaktformuläret. Vi använder dessa uppgifter uteslutande för det ändamål för vilket du angav dina uppgifter. För andra ändamål används de endast efter uttryckligt meddelande eller efter inhämtande av ditt samtycke, art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. I vissa fall behandlas personuppgifterna på grundval av ett berättigat intresse i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f) GDPR (se avsnitt 4).

3. Behandling på grundval av ett berättigat intresse i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f) GDPR

Behandling av personuppgifter på grundval av Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR sker i följande fall:

3.1. Insamling av personuppgifter vid besök på vår webbplats

Om du endast använder webbplatsen i informationssyfte samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill visa vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig och för att säkerställa stabilitet och säkerhet:

· Typ av webbläsare och webbläsarversion

· Operativsystem som används

· Hänvisande URL

· Värdnamn för åtkomstdatorn

· Tidpunkt för serverförfrågan

· IP-adress Det berättigade intresset ligger i den felfria presentationen av webbplatsen samt i att säkerställa stabiliteten och säkerheten på vår webbplats.

3.2. Användning av cookies

Vad är cookies? Cookies är data som lagras på din dator av en webbplats som du besöker och gör det möjligt för din webbläsare att omfördelas. Cookies används för att överföra information till den enhet som använder cookien. Cookies kan lagra olika uppgifter, t.ex. din språkinställning, hur länge du har besökt vår webbplats eller vilka inlägg du har gjort där. På så sätt undviker du t.ex. att behöva ange de uppgifter som krävs i formuläret varje gång du använder det. Den information som lagras i cookies kan också användas för att identifiera preferenser och skräddarsy innehåll till intresseområden. Det finns olika typer av cookies: Sessionscookies är datamängder som endast lagras tillfälligt och raderas när du stänger din webbläsare. Permanenta eller beständiga cookies raderas automatiskt efter en angiven tidsperiod, som kan variera beroende på cookie. Med denna typ av cookie kan informationen också lagras i textfiler på din dator. Du kan dock när som helst radera dessa cookies via inställningarna i din webbläsare. Förstapartscookies sätts av den webbplats du besöker. Endast denna webbplats har rätt att läsa information från dessa cookies. Tredjepartscookies sätts av organisationer som inte är operatörer av den webbplats du besöker. Dessa cookies används till exempel av marknadsföringsföretag. Den rättsliga grunden för eventuell behandling av personuppgifter med hjälp av cookies och deras lagringstid kan variera. Om du har gett oss ditt samtycke är den rättsliga grunden artikel. 6 para. 1 lit. a) GDPR. I den mån databehandlingen sker på grundval av våra överordnade berättigade intressen är den rättsliga grunden art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Det angivna syftet motsvarar då vårt berättigade intresse. Vi använder cookies för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt, för att tillhandahålla grundläggande funktioner, för att mäta räckvidd och - med ditt samtycke - för att skräddarsy våra tjänster till önskade intresseområden. För detta ändamål använder vi både transienta cookies och permanenta cookies Du kan när som helst radera cookies som redan lagrats på din enhet. Om du vill förhindra lagring av cookies kan du göra det via inställningarna i din webbläsare. Instruktioner för vanliga webbläsare hittar du här: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Google Chrome mobil, Microsoft Edge, Safari, Safari mobil. Alternativt kan du också installera så kallade annonsblockerare. Observera att enskilda funktioner på vår webbplats eventuellt inte fungerar om du har avaktiverat användningen av cookies.

3.3. Cookiebot

Cookiebot är en plattform för samtyckeshantering som gör det möjligt för webbplatser att skydda användarnas integritet och följa GDPR när det gäller cookies och spårning. "Cookiebot" är ett erbjudande från leverantören Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Köpenhamn, Danmark, nedan kallad "Cybot". Genom funktionen "Cookiebot" informerar vi våra webbplatsbesökare om användningen av cookies och annan teknik på vår webbplats och gör det möjligt för dem att fatta ett beslut om deras användning. Om besökaren ger sitt samtycke till användningen av cookies, loggas följande data automatiskt:

· Användarens IP-nummer,

· Datum och tidpunkt för samtycke,

· användaragent för slutanvändarens webbläsare,

· Leverantörens webbadress,

· Användarens godkända cookies (cookie-status), som krävs som bevis på samtycke,

· En anonym, slumpmässig och krypterad nyckel. Den krypterade nyckeln och cookiestatusen lagras på användarens enhet med hjälp av en cookie för att fastställa motsvarande cookiestatus vid framtida sidvisningar. Denna cookie raderas automatiskt efter 12 månader. Den rättsliga grunden för detta är Art. 6 para. 1 lit. f ) GDPR. Vårt berättigade intresse ligger i webbplatsens användarvänlighet samt i uppfyllandet av de rättsliga kraven i GDPR och TTDSG (endast tillämpligt för Tyskland). Installationen av cookien samt dess lagring, och därmed cookie-medgivandet, kan förhindras eller avslutas av användaren när som helst genom att ändra inställningarna i sin webbläsare. Du kan öppna inställningarna för Cookiebot via följande länk: "Cookies på webbplatsen Ytterligare information om Cookiebot finns på: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

4. Webbplatsanalys

I syfte att analysera och optimera våra webbplatser använder vi olika tjänster som presenteras nedan. Vi kan t.ex. analysera hur många användare som besöker vår webbplats, vilken information som efterfrågas mest eller hur användarna hittar erbjudandet. Vi samlar bland annat in uppgifter om den webbplats från vilken en registrerad person kom till en webbplats (så kallad referrer), vilka undersidor på webbplatsen som öppnades eller hur ofta och hur länge en undersida visades. Detta hjälper oss att utforma och förbättra våra erbjudanden på ett användarvänligt sätt. De insamlade uppgifterna används inte för att personligen identifiera enskilda användare.

4.1. Google Tag Manager

Av transparensskäl vill vi påpeka att vi använder Google Tag Manager. Detta är ett tagghanteringssystem för hantering av JavaScript och HTML-taggar, som används för implementering av spårnings- och analysverktyg. Leverantören av tjänsten är Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland. Tag Manager gör det lättare för oss att integrera och hantera våra taggar. Taggar är små kodelement som bland annat används för att mäta trafik och besökarbeteende, för att registrera effekten av onlineannonsering och sociala kanaler, för att ställa in remarketing och inriktning och för att testa och optimera webbplatser. Om du har gjort en avaktivering kommer denna avaktivering att beaktas av Google Tag Manager. För mer information om Google Tag Manager, se: www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.htmlhttps://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.htmlhttps://safety.google/privacy/privacy-controls/ https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.htmlhttps://safety.google/privacy/privacy-controls/

4.2. Webbplatsförbättra

Om du har gett ditt samtycke använder Hydro Siteimprove, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Siteimprove A/S, Sankt Annæ Plads 28, 1250 Köpenhamn, Danmark.Siteimprove använder cookies för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder vår webbplats.

· Visat innehåll

· Anonymiserad IP-adress

· Användning av onlinetjänster Den information som samlas in med hjälp av cookies om din användning av denna webbplats behandlas vanligtvis i Europeiska unionen. Denna tjänst kan omdirigera besökare till USA, som inte tillhandahåller en adekvat nivå av dataskydd. Det finns en risk att dina uppgifter behandlas av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål utan att du har någon rättslig möjlighet. Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för behandlingen. Rättslig grund och möjlighet till återkallelse för denna databehandling är ditt samtycke, art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att öppna sekretessinställningarna nedan ("Webbplatscookies") och göra lämpliga ändringar.

4.3. Linkedin-analys

Om du har gett ditt samtycke använder Hydro LinkedIn Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn Analytics använder cookies som möjliggör en analys av din användning av våra webbplatser.

· Om tilläggsmoduler

· Information om webbläsaren

· Identifiering av apparater

· I P-adress

· Hänvisande URL

Den information som samlas in med hjälp av cookies om din användning av denna webbplats behandlas vanligtvis i Europeiska unionen. Denna tjänst kan omdirigera besökare till USA och Singapore, som inte erbjuder en adekvat nivå av dataskydd. I USA finns det risk för att dina uppgifter kan behandlas av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål utan att du har någon rättslig möjlighet. Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för behandlingsändamålen.

Rättslig grund och möjlighet till återkallelse för denna databehandling är ditt samtycke, art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att öppna sekretessinställningarna nedan ("Webbplatscookies") och göra lämpliga ändringar där.

4.4. Hotjar

Om du har gett ditt samtycke använder Hydro Hotjar, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Hotjar Limited, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta. Hotjar använder cookies som möjliggör en analys av din användning av våra webbplatser.

· Datum och tid för besöket

· Typ

· IP-adress

· Musrörelser

· Besökta sidor

· Hänvisande URL

· Skärmupplösning

· Unik identifiering av enheten

· Information om språk

· Typ av webbläsare

· Klick

· Domännamn

· Unikt användar-ID

· Svar på enkäter

Den information som samlas in med hjälp av cookies om din användning av denna webbplats behandlas vanligtvis i Europeiska unionen. Denna tjänst kan omdirigera besökare till USA, som inte tillhandahåller en adekvat nivå av dataskydd. Det finns en risk att dina uppgifter behandlas av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål utan att du har någon rättslig möjlighet. Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för behandlingen. Rättslig grund och rätt till ångerrätt för denna databehandling är ditt samtycke, Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att öppna sekretessinställningarna nedan ("Cookies på webbplatsen") och göra lämpliga ändringar.

4.5. Google-Re/Marknadsföring-Tjänster

Vi använder marknadsförings- och remarketingtjänster ("Google Marketing Services") som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, för att optimera och ekonomiskt driva vårt online-erbjudande. Ansvarigt organ för användare i EU/EES och Schweiz är Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.Google Marketing Services tillåter oss att visa annonser för vår webbplats på ett mer riktat sätt för att presentera dig endast med annonser som potentiellt motsvarar dina intressen. Om du till exempel visas annonser för våra tjänster på andra webbplatser, kallas detta "remarketing". För dessa ändamål, när våra och andra webbplatser där Googles marknadsföringstjänster är aktiva nås, körs en kod direkt av Google och så kallade (re)marketing-taggar (osynlig grafik eller kod, även känd som "web beacons") integreras på webbplatsen. Med hjälp av dessa lagras en individuell cookie, dvs. en liten fil, på din enhet (jämförbar teknik kan också användas istället för cookies).

Kakorna kan placeras på olika domäner, t.ex. google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com eller googleadservices.com. Denna fil registrerar vilka webbplatser du besökte, vilket innehåll du var intresserad av och vilka erbjudanden du klickade på, samt teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, hänvisande webbplatser, besökstid och annan information om användningen av online-erbjudandet. Även din IP-adress registreras, varvid vi inom ramen för Google Analytics informerar dig om att IP-adressen förkortas inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och endast i undantagsfall överförs i sin helhet till en Google-server i USA och förkortas där. IP-adressen kommer inte att slås samman med dina uppgifter inom andra Google-erbjudanden. Ovanstående information kan också länkas av Google till sådan information från andra källor. Om du därefter besöker andra webbplatser kan du få se annonser som är anpassade efter dina intressen.

Vi behandlar dina uppgifter pseudonymt som en del av Googles marknadsföringstjänster. Detta innebär att Google inte lagrar och behandlar t.ex. ditt namn eller din e-postadress, utan behandlar relevanta data cookie-relaterade inom pseudonyma användarprofiler. Den information som samlas in om användare av Googles marknadsföringstjänster överförs till Google och lagras på Googles servrar i USA. En av Googles marknadsföringstjänster som vi använder är onlineannonseringsprogrammet "Google Ads" (tidigare: "Google AdWords"). När det gäller Google Ads får varje Ads-kund en annan "konverteringscookie". Detta innebär att cookies inte kan spåras via Ads-kundernas webbplatser. Den information som erhålls med hjälp av cookien används för att skapa konverteringsstatistik för Ads-kunder som har valt konverteringsspårning. Ads kunder får veta det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida med en konverteringsspårningstagg. De får dock ingen information som kan användas för att identifiera användare personligen. I den mån uppgifter behandlas utanför EES, där det inte finns någon nivå av dataskydd som motsvarar den europeiska standarden, har vi ingått EU-standardavtalsklausuler med tjänsteleverantören för att fastställa en säker nivå av dataskydd. Ytterligare information om Googles användning av uppgifter för marknadsföringsändamål finns på översiktssidan:

https://www.google.com/policies/technologies/ads, Googles integritetspolicy finns tillgänglig på https://www.google.com/policies/privacy.

Den rättsliga grunden och rätten till återkallande för denna databehandling är ditt samtycke, Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att öppna sekretessinställningarna nedan ("Webbplatscookies") och göra lämpliga ändringar.

5. Reklam

Vi använder cookies i marknadsföringssyfte för att kunna rikta intressebaserad reklam till våra användare. Dessutom använder vi cookies för att begränsa sannolikheten för att en annons visas och för att mäta effektiviteten i våra annonseringsåtgärder. Denna information kan också delas med tredje part, t.ex. annonsnätverk. Den rättsliga grunden för detta är art. 6 para. 1 lit. a) GDPR.

6.1. DoubleClick från Google

Om du har gett ditt samtycke använder Hydro Googles marknadsföringsverktyg DoubleClick. Den ansvariga tjänsteleverantören i EU är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

DoubleClick använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användarna, för att förbättra kampanjresultatrapporter eller för att förhindra att användare ser samma annonser mer än en gång. För detta ändamål använder Google ett cookie-ID för att registrera vilka annonser som visas i vilken webbläsare. Detta förhindrar att samma annons visas mer än en gång. Dessutom kan DoubleClick använda cookie-ID för att registrera så kallade konverteringar relaterade till annonser. Detta är till exempel fallet när en användare ser en DoubleClick-annons och senare använder samma webbläsare för att besöka annonsörens webbplats och köpa något där.

När du besöker en sida som använder DoubleClick och där DoubleClick-skriptet är tillåtet, upprättar din webbläsare automatiskt en direktanslutning till Googles server. Genom att integrera DoubleClick får Google information om att du har öppnat motsvarande del av vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad med en Google-tjänst kan Google tilldela besöket till ditt konto.

Observera att denna tjänst kan överföra uppgifter utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och till ett land som inte tillhandahåller en adekvat nivå av dataskydd. Om uppgifterna överförs till USA finns det risk för att dina uppgifter behandlas av amerikanska myndigheter i kontroll- och övervakningssyfte utan att du har någon rättslig möjlighet att överklaga.

Du kan förhindra insamling av data genom denna spårningsprocedur på olika sätt: a. genom att ställa in din webbläsare i enlighet med detta. Undertryckandet av cookies från tredje part innebär att du inte kommer att visas några annonser från tredje part. b. Genom att inaktivera cookies för konverteringsspårning förhindrar du att du visas intressebaserad reklam. För att göra detta måste du blockera cookies från domänen "www.googleadservices.com" i din webbläsare. c. https://www.google.de/settings/ads Du kan ställa in en opt-out-cookie under https://www.google.de/settings/ads. Denna inställning raderas dock om du raderar alla dina cookies. d. genom att avaktivera intressebaserade annonser från de leverantörer som ingår i självregleringskampanjen "About Ads" via länken http://www.aboutads.info/choices, varvid denna inställning raderas när du raderar dina cookies; d) genom att permanent inaktivera cookies i din webbläsare via länken https://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi vill påpeka att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på vår webbplats i full utsträckning. För mer information om DoubleClick by Google, vänligen besök https://www.google.de/doubleclick och https://support.google.com/adsense/answer/2839090, samt om dataskydd hos Google i allmänhet: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Alternativt kan du besöka webbplatsen för Network Advertising Initiative (NAI) på https://www.networkadvertising.org.

Rättslig grund och ångerrätt för denna databehandling är ditt samtycke, Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att öppna sekretessinställningarna nedan ("Webbplatscookies") och göra lämpliga ändringar där.

6.2. LinkedIn-annonser

Om du har gett ditt samtycke använder Hydro online-marknadsföringsverktyget LinkedIn Ads. Den ansvariga tjänsteleverantören i EU är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

För detta ändamål definierar vi målgrupper av användare i LinkedIn Campaign Manager på grundval av vissa egenskaper, som därefter visas annonser inom LinkedIn-nätverket. Användarna väljs ut av LinkedIn på grundval av den profilinformation som de tillhandahåller, samt andra uppgifter som tillhandahålls när de använder LinkedIn. Om en användare klickar på en annons och sedan kommer till vår webbplats, får LinkedIn information via konverteringstaggen som är integrerad på vår webbplats om att användaren har klickat på annonsbannern. LinkedIn-taggen möjliggör därmed insamling av besökta webbplatser, inklusive URL, referrer-ID, IP-adress, enhets- och webbläsaregenskaper och tidsstämpel. IP-adresserna förkortas eller hashas av LinkedIn (vid enhetsöverskridande användning).

Med hjälp av LinkedIn-pixeln kan vi visa anpassade annonser utanför vår webbplats utan att identifiera enskilda medlemmar. Den använder också data som inte identifierar dig för att förbättra annonsrelevansen och nå LinkedIn-medlemmar på olika enheter. LinkedIn-medlemmar kan kontrollera användningen av sina personuppgifter för reklamändamål via sina kontoinställningar. LinkedIn hänvisar till följande länk för att justera annonseringspreferenser: https://www.linkedin.com/psettings/advertising/actions-that-showed-interest. Vi behandlar dessa uppgifter för att utvärdera våra reklamkampanjer. Ytterligare information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna av LinkedIn, samt dina inställningsalternativ för att skydda din integritet, finns också i LinkedIns sekretesspolicy. För mer information om LinkedIn Conversion Tracking, besök: https://business.linkedin.com/de-de/marketing-solutions/conversion-tracking#get-started. Ytterligare information om databehandling och lagringstid finns på https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/65521?lang=de.

Rättslig grund och rätt till ångerrätt för denna databehandling är ditt samtycke, Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att öppna sekretessinställningarna nedan ("Cookies på webbplatsen") och göra lämpliga ändringar där.

7. Användning av sociala plugins och inbäddade funktioner Google YouTube

Om du har gett ditt samtycke använder Hydro tjänster från YouTube, en leverantör av videoinnehåll från Google LLC. Den ansvariga tjänsteleverantören i EU är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Detta tjänar till att förbättra vårt online-erbjudande.

När du besöker en webbplats som innehåller YouTube upprättar din webbläsare en direktanslutning till Googles servrar och behandlar följande data:

§ Information om enheten

§ Visade videor

§ IP-adress

Den information som samlas in om din användning av denna webbplats behandlas vanligtvis i Europeiska unionen. Denna tjänst kan omdirigera besökare till USA, vilket inte ger en adekvat nivå av dataskydd. Det finns en risk att dina uppgifter behandlas av amerikanska myndigheter i kontroll- och övervakningssyfte utan att du har någon rättslig möjlighet att överklaga. Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för behandlingen.

Mer information om hantering av användardata finns nedan: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Rättslig grund och rätt till ångerrätt för denna databehandling är ditt samtycke, Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att öppna sekretessinställningarna nedan ("Cookies på webbplatsen") och göra lämpliga ändringar där.

8. Dataöverföring och mottagare eller kategorier av mottagare

I princip kommer dina uppgifter inte att överföras till tredje part om vi inte är juridiskt skyldiga att göra det, eller om dataöverföringen är nödvändig för genomförandet av avtalsförhållandet eller om du tidigare uttryckligen har samtyckt till överföringen av dina uppgifter.

9. Bevarandetid

Personuppgifter som vi samlar in kommer att raderas när syftet med behandlingen upphör att gälla eller inom de lagstadgade lagringstiderna

10. Information om den registrerades skyldigheter att tillhandahålla information

När du använder vår webbplats är du inte föremål för någon rättslig eller avtalsmässig skyldighet att tillhandahålla den.

11. Förekomst av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, i enlighet med Art. 22 GDPR inte äger rum.

12. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter gentemot oss när det gäller dina personuppgifter:

12.1. Allmänna rättigheter

Du har rätt till information, rättelse, radering, begränsning av behandling, invändning mot behandling och dataportabilitet. I den mån behandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att återkalla det med framtida verkan.

12.2. Rättigheter vid databehandling baserad på berättigat intresse

I enlighet med art. 21 (1) GDPR har du rätt att när som helst, av skäl som hänför sig till din specifika situation, invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig och som utförs på grundval av Art. 6 (1) (e) GDPR (databehandling av allmänt intresse) eller på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR (databehandling för att skydda ett legitimt intresse), detta gäller även för profilering baserat på denna bestämmelse. Om du gör invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker i syfte att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

12.3. Rättigheter vid direktmarknadsföring

Om vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med Art. 21.2 GDPR, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig för sådan reklam, detta gäller även profilering i den mån den är relaterad till sådan direktmarknadsföring. Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål

12.4. Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har också rätt att klaga på vår behandling av dina personuppgifter till en behörig tillsynsmyndighet för dataskydd.

13. Kontakt via e-post eller kontaktformulär

När du kontaktar oss via e-post eller via ett kontaktformulär kommer de uppgifter du lämnar (din e-postadress och ditt namn) att lagras av oss för att kunna besvara dina frågor. I den mån vi begär information via vårt kontaktformulär som inte krävs för att kontakta oss, har vi alltid markerat detta som valfritt. Denna information används för att underbygga din begäran och för att förbättra behandlingen av din begäran. Denna information tillhandahålls uttryckligen på frivillig basis och med ditt samtycke, art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. I den mån det rör sig om information om kommunikationskanaler (t.ex. e-postadress, telefonnummer) samtycker du också till att vi kan kontakta dig via denna kommunikationskanal för att besvara din begäran. Naturligtvis kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden.

Vi raderar de uppgifter som uppstår i detta sammanhang när lagringen inte längre är nödvändig, eller begränsar behandlingen om det finns lagliga lagringsskyldigheter.

14. Dataintegritet

Vi har vidtagit omfattande tekniska och operativa åtgärder för att skydda dina uppgifter från oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga personer. Våra säkerhetsrutiner ses regelbundet över och anpassas till den tekniska utvecklingen.

15. Dataöverföring och planerad dataöverföring till ett tredjeland eller en internationell organisation

I princip kommer dina uppgifter inte att överföras till tredje part om vi inte är juridiskt skyldiga att göra det, eller om dataöverföringen är nödvändig för genomförandet av avtalsförhållandet eller om du tidigare uttryckligen har samtyckt till överföringen av dina uppgifter.

Vi tar hand om våra kunder