5 saker du bör tänka på när du bygger hus

Få tipsen här

Att bygga hus är som att förverkliga en dröm.Det är en komplex och krävande process som spelar på hela ditt känsloregister.Du upplever förväntan, frustration, oro, villrådighet, handlingskraft och skaparglädje.Med dessa fem tips är du väl förberedd. 

Att bygga hus handlar till stor del om val och prioriteringar. Fokusera på de punkter som känns viktigast för dig, även om det inte går att uppfylla alla önskemål. När du bygger ett nytt hus har du ett gyllene tillfälle att förverkliga idéer som kan ge dig och din familj glädje och livskvalitet under många år framöver.

1. Husets placering på tomten

 Det första du bör ta ställning till är var på tomten huset ska stå.I de flesta fall utgör tomten själva grunden för byggnadens utformning.Det är viktigt att utnyttja den på bästa möjliga sätt. Ligger tomten i ett tätbebyggt område eller på landsbygden? Är terrängen sluttande eller brant? Hur stor är tomten och vilka bestämmelser gäller för utnyttjandegrad? Hur faller ljuset och hur ligger vinden på? Hur ser det ut med grannar, insyn, träd och trafik? Innan du bestämmer var huset ska placeras bör du ta hänsyn till alla dessa faktorer. Titta på tomten och tänk igenom vad som är viktigt för dig.    Om tomten har utsikt är detta i många fall utslagsgivande för husets placering.Dessutom bör du tänka på utsyn, det vill säga upplevelsen av avstånd och kontakt med utsidan. För att få bästa möjliga utsikt och utsyn kan fasader med mycket fönster och glas vara en bra lösning.

2. Utsyn och ljusinsläpp

Utsyn har en nära koppling till bostadens ljusförhållanden. Både utsyn och ljusinsläpp påverkar den estetiska upplevelsen och trivseln i ett rum. Dessa faktorer påverkar både din fysiska och psykiska hälsa. Det finns massor av forskning som dokumenterar hur ljus, luft och rymd påverkar oss såväl kroppsligt som mentalt.  Glasytor är avgörande för att skapa bra ljusförhållanden och utsyn. Här finns det stora variationsmöjligheter, beroende på önskat estetiskt uttryck och bostadens geografiska läge. Det viktiga är att hitta lösningar som tar hänsyn till rummens användningsområden och de boendes behov.    För att uppnå bästa möjliga utsyn och ljusinsläpp finns en rad olika alternativ som kan användas separat eller tillsammans. Mer ljus och rymd kan till exempel skapas genom att sätta in flera fönster längs en vägg. Man kan också utnyttja takhöjden genom att välja fönster som går från golv till tak. Skjutdörrar med smala profiler ger stora glasytor som binder samman ute- och innemiljön.    

3. Planlösning och användning

Planeringen av utsyn och ljusinsläpp hänger ihop med hur rummen i huset ska användas. I ett vardagsrum vill man till exempel skapa bästa möjliga förhållanden.   Uteplatser som altan och terrass bör placeras med hänsyn till såväl eftermiddagssol som insyn från grannar. Dessa faktorer är avgörande för tomtens bruksvärde. Skjut- eller vikdörrar kan användas för att sudda ut gränsen mellan inne och ute.   Ett hus med optimala förhållanden vad gäller utsyn och ljusinsläpp består naturligt nog av mycket glas- och fönsterytor. Därför bör man också tänka på solskydd, värme och insyn. Det finns glas med solskyddsfilm som reducerar bländning. Utvändiga solskydd motverkar både bländning och värme, medan invändiga lösningar är ett billigare alternativ som skyddar mot bländning, men inte värme. Fundera över vad som behövs på olika ställen i huset. En glasmästare kan hjälpa dig att fatta rätt beslut.  

4. Isolering och värmeförlust

Byggnader står för cirka 40 procent av energianvändningen i Sverige, vilket ställer höga krav på energieffektivitet och hållbarhet vid nybyggnation. I många fall har man löst detta genom att minska fasad- och fönsterytorna samt välja tjockare väggar med djupa fönsternischer. Detta är något som kan gå ut över ljusinsläpp och utsyn.    Därför bör du se till att din bostad blir energieffektiv och miljövänlig utan att det påverkar husets bruksvärde. Detta är fullt möjligt med en genomtänkt plan och rätt produkter. Treglasfönster med lågt U-värde, det vill säga fönster med hög värmeisoleringsförmåga, uppfyller energikraven utan att kompromissa med boendekvaliteten. Om du vill öppna upp mot uterum finns det till exempel högisolerade vikdörrar som uppfyller energikraven för passivhus.    Ett välisolerat hus med lågt uppvärmningsbehov ger mindre elkostnader när bostaden tas i bruk. En bostad med stora glaspartier har stort dagsljusinsläpp och kräver mindre elektricitet till belysning. Passiv solvärme ger en kortare eldningssäsong och minskar behovet av uppvärmning under vintern.

5. Val av material

Vilka material du väljer till dina fönster är avgörande för bostadens utseende, boendekvalitet och underhållsbehov.Oftast väljer man mellan trä, aluminium, en kombination av dessa eller PVC.Alla dessa material har olika utseende och egenskaper.    Träfönster har länge använts i Sverige och är ett förhållandevis prisvärt alternativ.Kvaliteten kan dock variera, och trä kräver regelbundet underhåll.Det innebär löpande kostnader som måste tas med i helhetsbedömningen.Träfönster där karm och ram är täckta av en aluminiumprofil kräver något mindre underhåll.    PVC är ett underhållsfritt och prisvärt alternativ med lång livslängd.Nackdelen kan vara att materialet rent estetiskt inte passar i alla typer av byggnader.   Aluminium är ett hållbart och underhållsfritt alternativ för designmedvetna husbyggare.Materialet är väldigt stabilt, vilket möjliggör konstruktion av stora glaspartier på ett säkert sätt.Dagens aluminiumfönster har dessutom bra lufttäthet och kan fås med en energiprestanda som uppfyller kraven för passivhus.Eftersom aluminiumfönster inte massproduceras, utan levereras på måttbeställning, är detta en flexibel och unik lösning för alla typer av byggnader. 

Har du ett projekt i åtanke?

Hör av dig till en av våra återförsäljare

Be om en offert
hydro
Vi tar hand om våra kunder