Så minskar du värmeförlusten i hus med stora glasytor

Att minska värmeförlusten från fönster kommer att minska energibehovet avsevärt.

Om din bostad läcker värme får det negativa konsekvenser för elräkning, boendekvalitet och miljö. För att använda minimalt med energi till uppvärmning är det viktigt att värmeförlusten i huset är så låg som möjligt.  

Även om fönstren i ett vanligt hus bara utgör 5 till 10 procent av den totala fasadytan, kan de stå för hela 40 procent av värmeförlusten. Glasets kvalitet, fönsterytans storlek, lufttätningen och isoleringen runt fönstren avgör hur stor värmeförlusten blir.

Genom att isolera bättre och reducera värmeförlusten från fönstren får man ett hus med betydligt mindre energibehov. Att byta ut gamla fönster och dörrar har en positiv effekt på såväl elförbrukning som miljö. 

VillAma #6

Glaspartier och värmeförlust

I dag vill många ha hus med stora fönster och glaspartier för att släppa in mer dagsljus och skapa en visuell öppenhet. Detta behöver inte betyda ökad värmeförlust och minskad energieffektivitet.

Vi bor i ett land med hårda väderförhållanden. Därför bör du välja produkter anpassade efter det nordiska klimatet. Det krävs dörrar och glaspartier som har goda värmeisolerande egenskaper och klarar att stå emot väder och vind. Genom att välja glaspartier och skjutdörrar i aluminium kan du upprätthålla både de estetiska och värmeisolerande egenskaperna. Sapa Selection kan erbjuda passivhuscertifierade lösningar för glasfasader. Med dragfria fönster kan du sänka temperaturen i rummet, vilket bidrar till ett bättre inomhusklimat och lägre energikostnader. 

Välj glaspartier med isolerande egenskaper

För att minska värmeförlusten krävs det att man installerar välisolerade dörrar och fönster. U-värde är ett mått på hur bra ett fönster eller en glasdörr isolerar.  

Den tekniska beskrivningen av U-värde är hur mycket värme som passerar genom en kvadratmeter av fönstret eller dörren vid en temperaturskillnad på en grad Celsius. Ju lägre U-värde är, desto bättre är alltså värmeisoleringen. U-värdet anger inte bara glasets egenskaper, utan den totala värmeförlusten från karm, ram och glas.  

Genom att välja ett treglasfönster med aluminiumram och bruten köldbrygga har du en bra utgångspunkt för ett lågt U-värde. Om du dessutom satsar på en högisolerad karm blir tätheten ännu bättre. Sapa Selections isolatorer och tätningar begränsar värmeförlusterna på ett optimalt sätt och ger en hög luft- och vattentäthet. Det leder till låg energiförbrukning och hög komfort. 

VillAma #3

Rätt montering av glaspartier påverkar värmeförlusten

Värmeförlusten i glasdörrar och fönster beror inte bara på produkternas inneboende egenskaper, utan också på hur de monteras. En yttervägg har en utvändig och en invändig sida. Inuti väggen finns en nollpunkt, där temperaturen övergår från plus till minus. Det är viktigt att fönstren monteras i den varma zonen, där det är plusgrader. Om fönstret monteras för långt ut i fasaden kan det hamna i den kalla zonen, vilket gör att man inte utnyttjar de värmeisolerande egenskaperna fullt ut.  

Aluminium i glaspartier – ett hållbart val

Aluminium är ett starkt och lätt material som håller i flera generationer. Därför används aluminium ofta i utsatta miljöer och på platser med tuffa väderförhållanden. Aluminium kan bidra till hållbara byggnader tack vare konstruktioner med hög energiprestanda, säkerhet och komfort. Aluminium kan dessutom återvinnas och bli till nya produkter i ett oändligt kretslopp – utan att kvaliteten försämras. Både återvinning och energieffektivitet är viktiga miljömässiga faktorer. Med aluminiumprodukter från Sapa Selection kan du ge din bostad nya kvaliteter, mer dagsljus och en modern design, utan att påverka miljön mer än nödvändigt.

Du kanske också är intresserad av

Har du ett projekt i åtanke?

Hör av dig till en av våra återförsäljare

Be om en offert
hydro
Vi tar hand om våra kunder