hydro

Hållbarhet

Vi i byggbranschen har ett stort ansvar men också en förmåga att tackla dagens och morgondagens viktigaste fråga: Klimatet.

ETT HOLISTISKT SYNSÄTT

Utveckling av nya produkter börjar med hållbarhet. Vi måste göra val i alla led i leveranskedjan - från design, material, förpackning och transport till slutprodukten. Men den viktigaste delen är att utveckla produkter som kan användas under lång tid. Av den anledningen fokuserar vi på att utveckla produkter som uppfyller lokala krav, använder material med lågt koldioxidavtryck och arbetar tätt ihop med lokala producenter för att säkerställa kvalitet i hela leveranskedjan.

VI GENOMFÖR NU ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ EN ​​50 % MINSKNING AV VÅRT CO2-AVTRYCK 2025

/ 50% av aluminiumets CO2-utsläpp: Materialet vi använder, aluminium, är oändligt återvinningsbart av naturen.

/ 40% av komponenternas CO2-utsläpp: Komponenter är också en del av spelet: vi valde återvunnen polyamid.

/ -15% av produktionsanläggningens CO2-utsläpp: Genom att minska och optimera vår energiförbrukning och genom att investera i grönare, förnybar energi, har vi drastiskt minskat vår energiförbrukning per bearbetat ton sedan 2018.

/ -50% av CO2-utsläpp från förpackning och transport: Genom att optimera våra förpackningar minskade vi med 8 gånger dess koldioxidavtryck. Dessutom, tack vare förbättrad lastbilsteknik, bränslebyten, avståndsminskning och ruttoptimering, lyckades vi leverera mer effektivt och spara utsläpp.

/ -50% av arbetsplatsens CO2-utsläpp: Vi förbättrar vår inverkan genom att ta hand om våra anställda: onlineutbildningar, hemmakontor, sopsortering och minskning.

Vi tar hand om våra kunder