Skjutdörrar

SAPA Skjutdörr 2115

Skjutdörr

Lättisolerad och lättmanövrerad för uterum

Beskrivning

Skjutdörr 2115 lämpar sig för uterum där kraven inte är lika höga som på partier i yttervägg. Skjutdörren är uppbyggd av isolerade aluminiumprofiler med karmdjup 78,7 mm (enkelflyglig, tvåspårig) och 141,8 mm (teleskop). Dörrbladsdjup 32,8 mm alt. 36,8 mm. Isoleringen är 30 mm breda glasfiberarmerade polyamidlister. Dörrbladen löper tyst med rostfria hjul på rostfri räls.

Broschyrer
SAPA 2115_DataSheet_SE.pdf

Produktfördelar

UTFÖRANDE

  • Två eller fyra skjutbara dörrblad i tvåspårig karm alt. tre skjutbara dörrblad i trespårig karm.

DESIGN

  • Handtag. Insida alt. både in- och utsida

DIMENSIONER

  • Mått dörrblad. Max höjd 2,4 m. Max bredd 1,4 m.
  • Dörrbladsvikt. Max 160 kg

Mer information

DESIGN OCH TILLVAL

Fri öppning

Skjutdörren ger möjlighet till stora öppningar i uterum etc.

Tvåspårig med två skjutbara dörrblad

F.O. = Fri öppning
K.Y.M = Karmyttermått
Fri öppning = KYM/ 2 - 184 mm
KYM =Fri öppning x 2 + 368

Tvåspårig med fyra skjutbara dörrblad

F.O. = Fri öppning
K.Y.M = Karmyttermått
Fri öppning = KYM/ 2 - 325 mm
KYM =Fri öppning x 2 + 650

Trespårig med tre skjutbara dörrblad

F.O. = Fri öppning
K.Y.M = Karmyttermått
Fri öppning = KYM x 2/3 - 299
KYM =Fri öppning x 1,5 + 448

Beslagsfunktioner

Sapa skjutdörr 2115 kan utföras med tvåspårig karm och två eller fyra skjutbara dörrblad alternativt med trespårig karm och tre skjutbara dörrblad. Dörrbladen har spanjolett med tre låspunkter. Handtag av aluminium. Skjutdörren löper tyst med rostfria hjul på rostfri räls.

Två skjutbara dörrblad i två spår


Fyra skjutbara dörrblad i två spår


Tre skjutbara dörrblad i tre spår

Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

Glastjocklek 24-25 mm

Illustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.


Glastjocklek 26-28 mm

Placering i vägg

En förutsättning för att konstruktionen skall klara kraven på god energihushållning och komfort är att skjutdörren placeras i väggens varma del. Detta innebär en placering så långt in i väggen som möjligt, vilket ger många fördelar.

Det ger goda förutsättningar för bra infästning och en väl fungerande fog. Risken för kondens minskar genom en högre yttemperatur. Fogen mellan karmprofil och vägg skall utföras som tvåstegstätning. Detta innebär en yttre regnkappa med bakomvarande luftkanal, drevning med mineralull och en invändig fog som diffusionstätning.

ELEVATIONER OCH DWG-DETALJER

Här kan du enkelt ladda ner elevationer och sektioner i .dwg-/.dxf-format:
1. Välj utförande genom att klicka på önskad text över elevationerna.
2. Klicka sedan på elevationen som är aktuell för dig.
3. Nedanför syns nu en lite större elevation med klickbara siffror. Klicka på valfri siffra för att komma åt sektionen (cross section). Ibland finns det flera sektioner som du når genom att skrolla till höger.
4. Du kan ladda ner valfri DWG- eller DXF-fil, en för varje sektion. (Save as dwg/dxf)
5. Du kan även klicka på sektionen så blir den större samt kompletteras med måttsättning och artikelnummer.

A2115-1001 1234567
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2115-1002 12345677
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2115-1003 11023457
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

INFÄSTNINGSPRINCIPER

Infästningsprinciper

Infästning av lyftskjutdörr ska ske i en stabil och anpassad väggkonstruktion. Val av montageprincip avgörs av väggtyp. Antal infästningspunkter och placering beror på lyftskjutdörrens storlek.

Exempel:

Karminfästning
med vridankarjärn inåt    


Karminfästning
med vridankarjärn utåt

   
Karminfästning
med karmskruv SFS SPTR-E    


Karminfästning
med karmhylsa M16


Karminfästning
med karmhylsa M16