Certifikat / Bestämmelser

Kvalitet/ Miljö- Certifikat

Vi säkrar vår kvalitet och når våra ambitioner på miljöområdet genom följande kvalitetsdokument och certifieringar (pdf): 

Leveransbestämmelser

Sapas leveransbestämmelser är giltiga från 2005-01-01 och finns tillgängliga för nedladdning på svenska och engelska nedan:  

Korgmanualer

För att minimera risken för felhantering vad avser hanteringen av Sapakorgar har vi tagit fram dessa Korgmanualer. Vi uppmanar våra kunder att följa nedanstående anvisningarna noga. På så sätt kan vi gemensamt säkra en olycksfri hantering.

Sapa Korgmanual - Hantering av korgar (pdf) 

Sapa Korgmanual - Retur av korgar (pdf)

Sapakorg

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk