Certifikat/Bestämmelser

Kvalitets- & Miljöcertifikat

Vi säkrar vår kvalitet och når våra ambitioner på miljöområdet genom följande kvalitetsdokument och certifieringar (klicka på de gröna texterna): 

 • ByggvarubedömningenFöljande produkter är bedömda som Rekommenderas eller Accepteras:
  • Sapa Fasad 4150                                          BVB ID 87303
  • Sapa Glastak 5050                                       BVB ID 126422
  • Sapa Dörr 2050, 2060                                  BVB ID 57297
  • Sapa Dörr 2050, 2060 E30                          BVB ID 126417
  • Sapa Dörr 2086 EI30                                    BVB ID 126418
  • Sapa Dörrar 2086 (övriga varianter)              BVB ID 87179
  • Sapa Fönster 1086 (samtliga varianter)         BVB ID 87179
  • Sapa Glaspartier 3086 (samtliga varianter)   BVB ID 87179

 • SundaHus. Följande produkter har fått bedömningen A eller B enligt SundaHus:
  • Sapa Dörrsystem 2050
  • Sapa Dörrsystem 2060
  • Sapa Dörr 2086
  • Brandklassade Dörrar och Glaspartier Sapa (SFB) 2060/3060, anodiserade
  • Brandklassade Dörrar och Glaspartier Sapa (SFB) 2060/3060, pulverlackerade 
  • Sapa Glasparti 3050
  • Sapa Fasadsystem 4150
  • Sapa Fasadsystem 4150 SSG
  • Sapa Glastak 5050
  • Aluminiumprofiler, anodiserade
  • Aluminiumprofiler, pulverlackerade

EPD Miljödeklaration för CIRCAL 75R

 • Utdrag ur miljödeklarationen: "Denna EPD täcker aluminium under varumärket Hydro CIRCAL 75R. CIRCAL 75R innehåller minst 75% uttjänt och återvunnet aluminium från konsumentskrot, men i praktiken andelen uttjänt aluminium är mer än 80%, och denna EPD är giltig för strängpressningsgöt som innehåller mer än 80% uttjänt och återvunnet aluminium. När vi (EPD-Norway) garanterar mer än 75% återvunnet innehåll, hänvisar vi uteslutande till aluminium som har nått sitt livs slut som en förbrukad produkt och förts tillbaka i en certifierad värdekedja. Produktionsprocessen är helt spårbar och produkten är certifierad av en oberoende tredje part."
  För mer information, kontakta Arkitektsupport.
EPD CIRCAL 75R

EPD CIRCAL 75R

EPD Miljödeklaration för REDUXA 4.0

 • Utdrag ur miljödeklarationen: "Denna EPD täcker aluminium under varumärket Hydro REDUXA 4.0. Produktionen av det primära aluminium som används i produkterna är baserad på förnybar kraftproduktion i Norge, vilket garanterar ett maximalt kolavtryck på 4,0 ton CO2-ekv/tonaluminium. Beräkningen täcker den integrerade processvägen för aluminiumproduktion vilket inkluderar Bauxit brytning, aluminiumoxidraffinering, anodproduktion, smältning, kraftproduktion, gjutning samt transporter."
  För mer information, kontakta Arkitektsupport.
EPD REDUXA 4.0

EPD REDUXA 4.0

Korgmanualer

För att minimera risken för felhantering och för att undvika olyckor vid hantering av Sapas korgar ber vi våra kunder följa anvisningarna nedan:

Sapakorg

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk