Välkommen till Sapa på Nordbygg 2020

 

Minska koldioxidutsläppen. Förbättra säkerheten. Öka komforten.

Den 29 september till 02 oktober 2020 hålls Nordbygg i Stockholm. Det är en av Europas största och mest dynamiska mötesplatser för bygg- och fastighetsbranschen, med runt 900 utställare och närmare 48 000 besökare. Sapa finns återigen på plats för att denna gång bl.a. visa upp produktlösningar som bidrar till en mer hållbar byggnation. Hela systemplattformen med fönster, dörrar, skjutdörrar, glastak och glasfasader kan bidra till att minska det totala koldioxidutsläppet, med bibehållen funktion. Systemintegrerade solcellspaneler kan dessutom bidra till miljövänlig elproduktion.

Byggnadsfasader med lågt koldioxidutsläpp

2018 lanserade Hydro, Sapas ägare, sin nya aluminiumlegering Hydro CIRCAL 75R. Legeringen består av minst 75 % använt skrot från bl.a. fasader och fönster vilka demonterats från byggnader och sedan återvunnits. Denna förstklassiga legering innehåller en av de högsta andelarna återvunnet skrot som för närvarande finns på marknaden. Sapa levererar i dag glasfasader i denna legering. På Nordbygg visar Sapa hur solceller enkelt kan integreras i denna koldioxidsnåla fasad samt vilka andra produkter som erbjuds med den här legeringen.

En annan nyhet som presenteras är produkter med Hydro REDUXA, koldioxidsnålt aluminium, som med hjälp av förnybara energikällor som vattenkraft kan minska koldioxidavtrycket per kilo aluminium till mindre än en fjärdedel av det globala genomsnittet. På mässan kan besökarna få mer information om de olika legeringarna, antingen från våra tekniska rådgivare i montern eller i våra fackseminarier.

 

Brandsäkra byggnader för miljö och människa

Byggnader av hög kvalitet har rätt lösningar för användaren, ägaren och miljön. Säkerhet är en viktig faktor när det gäller byggnadens kvalitet. Branddörrar är en av de viktigaste brandsäkerhetsprodukterna i en byggnad. De förhindrar att rök sprider sig i byggnaden vid brand och är avgörande för en trygg utrymning av byggandens brukare. Branddörrar är helt enkelt byggnadens sätt att fördröja en brand. Detta är ett av Sapas viktigaste fokusområden. På mässan presenteras en mycket efterfrågad nyhet inom brand- och inbrottsskydd, och besökarna får dessutom möjlighet att delta i fackseminarier på mässområdet.

 

Nya fönster  – samma produktplattform

På mässan presenteras två nya fönsterlösningar med helt olika användningsområden. Arkitekter som vill återskapa det gamla uttrycket i exempelvis en fabriksbyggnad får här ett nytt alternativ. Dessutom presenterar Sapa en fönsterlösning med integrerat solskydd, som är enkelt att komma åt och efterjustera/montera. Lösningen är utvecklad i samarbete med Hunter Douglas.

 

Nya system för privatmarknaden

Sapa erbjuder privatmarknaden ett premiumsortiment med fönster, dörrar och glasfasader. På Nordbygg lanseras ett nytt skjutdörrssystem och ett nytt vikfönsterdörrssystem med fokus på design och komfort. Den exklusiva skjutdörren Artline XL, med inbyggda karmprofiler, visas också upp. Samtidigt presenteras en helt ny serie med designhandtag.

 

Digitala verktyg

Sapa satsar på att förenkla och effektivisera produktionsprocessen hos sina tillverkare, och digitalisering är ett av hjälpmedlen. Nu lanseras två nya digitala verktyg för Sapas tillverkare på Nordbygg. Sapa Technic ger tillverkaren enkel och direkt tillgång till uppdaterad teknisk information, medan TechDesign by Sapa öppnar upp en helt ny värld vad gäller projektering och kalkylering. Verktygen presenteras i monterns digitala område samt i speciella seminarier.

 

Schema

TISDAG

FÖR PRODUCENTER
12.00 Nyheter - Digitala verktyg
13.00 Hållbara argument

FÖR ARKITEKTER OCH ANDRA
14.00 Grönare glasfasader
14.30 Brandsäkerhet och produktnyheter

ONSDAG

FÖR PRODUCENTER
12.00 Nyheter - Digitala verktyg
13.00 Hållbara argument

FÖR ARKITEKTER OCH ANDRA
14.00 Djupdykning - Hållbara glasfasader
14.30 Brandsäkerhet - för miljön och människan
15.30 Produktnyheter - Fönster, skjut- och viksystem 

TORSDAG

FÖR PRODUCENTER
12.00 Nyheter - Digitala verktyg
13.00 Hållbara argument

FÖR ARKITEKTER OCH ANDRA
14.00 Djupdykning - Hållbara glasfasader
15.00 Brandsäkerhet - för miljön och människan
15.30 Produktnyheter - Fönster, skjut- och viksystem

FREDAG

FÖR PRODUCENTER
12.00 Nyheter - Digitala verktyg

FÖR ARKITEKTER OCH ANDRA
13.00 Grönare glasfasader
13.30 Brandsäkerhet och produktnyheter

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk