Skissernas Museum, Lund

SKISSERNAS MUSEUM

Om- och tillbyggnaden av Skissernas Museum i Lund vann Kasper Salin-priset 2017.

Arkitektens beskrivning
Projektet är det vinnande förslaget i en tävling om att rita en tillbyggnad till Skissernas museum i Lund, ett unikt museum helt tillägnat den konstnärliga processen. Den nuvarande byggnaden är ett kluster av flera tidigare tillägg vilket resulterat i slutna fasader mot den intilliggande parken. Den nya utbyggnaden innehåller en foajé med dubbel takhöjd och en restaurang i anslutning till en terrass i söderläge.

Utifrån är det en öppen och inbjudande volym vars målsättning är att återförena museet, parken och staden. De två krökta volymerna i rosttrögt stål introducerar ett nytt taktilt material i klar relation till museibyggnadens råa betong och campusområdets tegelarkitektur.

Liksom en idé utvecklas under en process, kommer tillbyggnadens materialitet förändras med tiden. Den varierande fönstersättningen skapar siktlinjer genom rummen och ut mot parkens grönska.
Alla möbler är också ritade av Elding Oscarson.

Elding Oscarson, genom SAR/MSA Jonas Elding och Johan Oscarson

Building: Skissernas Museum
Building year: 2015-2017 
Location: Lund
Photography: Erik Wik

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk