Ranheim School, Trondheim

SKOLARBETET BLIR EN LEK

Nye Ranheim Skole har en fantastisk beliggenhet ved sjøen i Ranheims-fjæra, der Sjøskogbekken renner ut Trondheimsfjorden. Prosjektet er resultat av en prosjektkonkurranse som Lusparken Arkitekter vant sammen med HENT i juni 2008. Beliggenheten og tomtens kvaliteter har vært retningsgivende for utforming av skolebygget. Skolebygget danner en bygningsmessig skjerm mot nord/nordøst og gir et lunt og beskyttet indre gårdsrom mot sør – skoleplassen. Skjermens utside har en røff kledning av stående Kebony, horisontale trevinduer og store glasskarnapper, mens innsiden har en mer forfinet kledning med malt tre spaltepanel, lakkerte fasadeprofiler og hvit-pigmentert betong. Betongen mot sør magasinerer kulde og varme og beskytter skolen mot klimatiske påvirkninger fra sola, mens treskjermen mot nord beskytter skolen mot vind og nedbør fra nord og nordvest. Skjermens innside og utside sonedeler også bygget.
På utsiden ligger alle elevarealene med fantastisk utsikt ut over Trondheimsfjorden og Fosenalpene. Vinduer og store glassbokser fanger det karakterisktiske lyset fra nord og gir luft og lys til undervisningsarealene. Utsiden inneholder også undervisningsrom for kunst og håndverk, IKT, kantinekjøkken og administrasjon. Siden er nord- og vestvendt og beskytter elevarealene mot sol og varme fra sør. Varemottak og personalinngang er lagt til denne siden.
På innsiden ligger skolens fellesarealer, hovedinngang og desentraliserte innganger for 1-7 trinn, egen kantine / SFO for 1-4 trinn, bibliotek, mat og helse, undervisningsrom for kulturskolen, musikkrom og skolens festsal. En variasjon mellom tunge bygningsvolumer i betong og store åpne glass-partier slipper lys inn i bygningen, men gir også bygningsmessig tyngde og en klimatisk buffer. Skolegården er en fortsettelse av innsiden mot sør. Bruk av glass har åpnet skolen mot omgivelsene, og samtidig bidratt til at arealene er lyse og trivelige og lette å orientere seg i. Lyset og stedet gir en god ramme for læring.
Kai Rune Bakke, Siv. Ark MNAL, Lusparken Arkitekter AS

Objekt: Ranheim School
Ort: Trondheim, Norway
Byggår: 2010
Arkitekt: Lusparken Architects AS
Producent: Ratdal AS

Photography: Hans Bonnevier

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk