AB Strömslunds Snickerifabrik, Skillingaryd

MÖBELDESIGN I LJUSA RUM

Arkitektens beskrivning

AB Strömslunds Snickerifabrik har funnits i Skillingaryd sedan 1940-talet, företaget är inriktat på produktion av möbler och inredning till svenska företag. År 2011 fick företaget en ny ägare och i samband med det startade också planeringen av en ny fastighet. Sedan sommaren 2012 bedrivs produktionen i nya lokaler i norra delen av Skillingaryd.

Fastighetsägarens och arkitektens vision var att skapa “ett litet hus” som skulle titta fram i skogsgläntan. Visionen resulterade i en cirka 5500 kvm stor fabrik som nu på ett ödmjukt sätt har tagit plats mellan tallarna med bästa skyltläge utmed E4:an. När fabriken ritades var fokus riktat på att skapa ett rationellt och effektivt produktionsflöde i en ljus och modern arbetsplats. Produktionslokaler tillsammans med kontor, utställning och personallokaler skulle mötas i en spännande och funktionell byggnad. Med ett växtfyllt atrium som mittpunkt skapades en struktur där byggnadens funktioner möter varandra i ett funktionellt samspel samtidigt som verksamhetens olika delar får entrevlig kontakt med varandra.

Byggnaden består av en mörkt grå större del och vit del med stora glasytor. Produktionshallen är 100 meter lång och uppförd i mörkt grå prefab betong med en sågtandad profil. Kontor och utställningshallar återfinns i tre stycken vita husformade kroppar med helt glasade fasader mot E4:an. Sedumbeläggning på taken kompletterar bilden av huset i skogen.

Anna och Sara Larsson, P-O Bonnevier

Objekt och ort: AB Strömslunds Snickerifabrik, Skillingaryd, Sweden
Byggår: 2012-2013
Arkitekt: Happy Architects / P-O Bonnevier Arkitektkontor AB
Producent: SKALAB 
Montage: Ryds Glas Jönköping
Entreprenör: Pålssons Bygg AB
Ägare: Fastighets AB Strömslunds Snickerifabrik

Photography: Hans Bonnevier

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk