Nordisk arkitektur

AB Strömslunds Snickerifabrik, Skillingaryd

10 sep 2019

AB Strömslunds Snickerifabrik har funnits i Skillingaryd sedan 1940-talet, företaget är inriktat på produktion av möbler och inredning till svenska företag. År 2011 fick företaget en ny ägare och i samband med det startade också planeringen av en ny fastighet.

Mer information>

PM & Vänner Hotel, Växjö

10 sep 2019

Kvarteret Nunnan består av olika huskroppar från olika tidsepoker. Målet med tillbyggnaden har varit att betraktaren ska uppleva en spännande helhet som tidigare saknats. Ett nära och intensivt samarbete mellan byggherre, arkitekt och stadsarkitekt har varit en framgångsfaktor för att hitta en fungerande dynamik mellan den moderna arkitekturen, teaterbyggnaden från 1849, konserthuset och befintliga byggnadskroppar i kvarteret.

Mer information>

Frida School and Frida Pre-School, Gothenburg

10 sep 2019

Låg-mellan och högstadieskola, förskola samt gymnastikbyggnad. Nya Fridaskolan är en vision av en hydda uppe bland träden där det likt världsträdet Yggdrasil - kunskapens träd - från vars grenverk fäller kunskapsdagg över skolans alla elever. 

Mer information>

Clarion Hotel & Congress. Trondheim

10 sep 2019

The hotel at Brattøra redefines the classical atrium hotel typology to a new and strong identity. The rooms are arranged/organized in four highly rational structures all oriented towards the perfect view. The rotation transforms the atrium from an enclosed central space to a 3-dimensional star shaped lobby space.

Mer information>

MAX IV Lab, Lund

10 sep 2019

2010 valdes FOJAB arkitekter, efter parallella uppdrag, till att gestalta och projektera universitetets synkrotronljusanläggning MAX IV. Vår strävan har varit att den högteknologiska processen ska speglas i anläggningens yttre och inre gestalt. För den rumsliga organisation ligger fokus på forskarnas funktionella krav på anläggningen samt platsens och omgivningens egenskaper. 

Mer information>

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk