Nordisk arkitektur

Skissernas Museum, Lund

21 okt 2019

Projektet är det vinnande förslaget i en tävling om att rita en tillbyggnad till Skissernas museum i Lund, ett unikt museum helt tillägnat den konstnärliga processen. Den nuvarande byggnaden är ett kluster av flera tidigare tillägg vilket resulterat i slutna fasader mot den intilliggande parken. Den nya utbyggnaden innehåller en foajé med dubbel takhöjd och en restaurang i anslutning till en terrass i söderläge.

Mer information>

Port Entry, Gothenburg

18 okt 2019

Uppdraget var att skapa en attraktiv entréplats för Göteborgs Hamn; att tillhandahålla ytor för en effektiv ID-kontroll av fordon, destinerade till hamnens olika målpunkter samt ytor för Port Security. Port Entry är en del av ett större infrastrukturprojekt som påverkar den samlade visuella bilden av Göteborgs Hamn från land.

Mer information>

AB Strömslunds Snickerifabrik, Skillingaryd

10 sep 2019

AB Strömslunds Snickerifabrik har funnits i Skillingaryd sedan 1940-talet, företaget är inriktat på produktion av möbler och inredning till svenska företag. År 2011 fick företaget en ny ägare och i samband med det startade också planeringen av en ny fastighet.

Mer information>

PM & Vänner Hotel, Växjö

10 sep 2019

Kvarteret Nunnan består av olika huskroppar från olika tidsepoker. Målet med tillbyggnaden har varit att betraktaren ska uppleva en spännande helhet som tidigare saknats. Ett nära och intensivt samarbete mellan byggherre, arkitekt och stadsarkitekt har varit en framgångsfaktor för att hitta en fungerande dynamik mellan den moderna arkitekturen, teaterbyggnaden från 1849, konserthuset och befintliga byggnadskroppar i kvarteret.

Mer information>

Frida School and Frida Pre-School, Gothenburg

10 sep 2019

Låg-mellan och högstadieskola, förskola samt gymnastikbyggnad. Nya Fridaskolan är en vision av en hydda uppe bland träden där det likt världsträdet Yggdrasil - kunskapens träd - från vars grenverk fäller kunskapsdagg över skolans alla elever. 

Mer information>

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk