[Fokus] Brand

Så fungerar vår värdekedja – Sapas branddörrar från utveckling till produktion

21 feb 2020

Sapa utvecklar sina produkter i samspel med kunderna. Vi har en helhetssyn på våra produkter och därför kontroll på hela värdekedjan, från utvinning av aluminium hela vägen till färdig produkt.

 

Mer information>

Bra att veta om test av branddörrar

21 feb 2020

Branddörrar ska bidra till att förhindra spridning av rök och eld och säkerställa nödutgångar i byggnader. Dörrarna måste tillverkas, monteras och underhållas korrekt för att ge det nödvändiga skyddet. Branddörrar måste genomgå en serie tester för att uppfylla gällande krav.

 

Mer information>

En inblick i Sapas arbete med kvalitetstester

21 feb 2020

Brand i byggnader kan få stora konsekvenser med förlust av liv och materiella värden. Bra föreskrifter och goda normer för brandsäkerhet är avgörande för att säkerställa att byggmaterialets egenskaper upprätthåller ett korrekt brandmotstånd.

Mer information>

Designmöjligheter för brandsäkra aluminiumdörrar

21 feb 2020

Dörrar är ett viktigt element som hjälper till att sätta sin prägel på en byggnads utseende. Med dörrar och fasader i aluminium kan funktionalitet och design kombineras utan att äventyra brandsäkerheten.

 

Mer information>

Brandsäkerhet: Arkitekter måste beakta dessa dimensioner

21 feb 2020

Branddörrar handlar först och främst om att rädda liv. Därför finns det strikta krav för utformning och egenskaper för brandklassade dörrar. Det är mycket vanligt att en branddörr även ska fungera som en utrymningsdörr. Liksom andra dörrar måste branddörrar också ta hänsyn till förväntad trafik och transporter, inklusive utrymning vid brand. Utöver att uppfylla dimensioner och utformning av en utrymningsdörr måste dörren ha egenskaper som ger tillräckligt brandmotstånd när det gäller integritet och isolering. Detta ska säkerställa att branden inte sprider sig.

 

 

Mer information>

Vad skiljer en branddörr från en vanlig dörr?

21 feb 2020

Branddörrar är en av de viktigaste brandsäkerhetsprodukterna i en byggnad. De förhindrar att eld och rök sprider sig i byggnaden och är viktiga för en säker utrymning av boende, besökare och personal vid evakuering. Enkelt uttryckt är branddörrar byggnadens sätt att fördröja en brand.

 

Mer information>

Allt du behöver veta om brandmotståndskraven EI 30 och EI 60

21 feb 2020

Det finns ett antal tekniska krav för byggnader, och där brandsäkerhet spelar en viktig roll. Ett uttryck som ofta används i samband med brandsäkerhet är brandmotstånd. Vad betyder dessa begrepp och vad gör att olika produkter uppfyller dessa krav?

Mer information>

Kvalitetsmärkningarna som alla arkitekter bör känna till

21 feb 2020

När det gäller brandsäkerhet är det viktigt att det ställs krav på både produkt, tillverkning och montering. Tack vare kvalitetsmärkning kan du vara säker på att produkterna faktiskt uppfyller gällande krav.

 

Mer information>

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk