Orkla och Hydro bildar ett joint venture under namnet Sapa

Orkla ASA och Norsk Hydro ASA har enats om att slå samman Sapas och Hydro Extruded Products Profil- och Byggsystemverksamheter.

Det nya bolaget som kommer att heta Sapa blir ett joint venture där Orkla och Hydro äger 50% vardera. Sammanslagningen måste få godkännande från berörda konkurrensmyndigheter vilket förväntas ske under andra kvartalet 2013. Till dess att detta är klart fortsätter de två verksamheterna som fristående bolag.

Det nya bolaget får en världsledande ställning med unik kapacitet för teknisk support, produktutveckling och logistik.

Vi kommer fortlöpande att hålla Er informerade om utvecklingen.