Ny säljtekniker anställd i Danmark

Claus Axelsen, som är 37 år gammal, har anställts som säljtekniker för Sapa Building System i Tilst, Danmark och började sin anställning den 7 mars. Claus är kvalificerad byggledare och kommer från en anställning på Rambøll. Tillsammans med övrig personal på Tilstkontoret kommer Claus att  vidareutveckla den befintliga kundportföljen samt bearbeta projektmarknaden.
Vi önskar Claus välkommen till företaget!