Månadens Projekt Januari: Entré Lindhagen

Månadens Projekt i Januari går till Preconal Fasad med projektet Entré Lindhagen i Stockholm. Ett stort projekt med projektlösning för rasterprofiler i fasaden som utsmyckning och solavskärmning väl synligt från Essingeleden.