Lyckat Solarseminarium

Ämnet är högaktuellt eftersom det ställs allt högre krav på byggsektorn att bygga energieffektiva hus. År 2020 bör all nybyggnation i Sverige vara så kallad ”nära-nollenergihus”, det vill säga:

• Mycket energieffektivt klimatskal.
• Mycket energieffektiva installationer.
• En stor andel av den energi som behövs ska vara förnybar.

Vi står inför vår tids största utmaning – att på kort tid ställa om vår energianvändning till en nivå som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Det gäller i allra högsta grad minskning av energianvändningen i byggnader då den svarar för närmare 40 procent av landets totala energianvändning.

Talarna var:

Emina Pasic från Energimyndigheten presenterade Sveriges mål för energipolitiken och vilka nationella program som finns för att stimulera och stödja dessa.

Jean-Marc Moulin, solarexpert på Sapa Building System International presenterade solcellsteknologi och hur den kan implementeras i moderna byggnader.

Lars Hagberg, arkitektsupport på Sapa Building System AB presenterade vilka energieffektiva och solcellslösningar för byggsystem som Sapa erbjuder på den svenska marknaden.

Ola Thorén, platschef för S-Solar presenterade vattenburna solfångarlösningar som är anpassade för Sapas byggsystem.

- Sapa Building System har de lösningar som krävs för att klara utmaningen och det var det budskapet vi ville föra ut på Solar-seminariet. Seminariet visade att Sapa står väl rustat inför framtidens klimatsmarta utmaningar och deltagarna visade stort intresse för våra produkter.

 

Sapa Building System solar seminar attendants

 

Sapa Building System solar seminar exhibition