Utökat glassortiment för brandklassade konstruktioner

Utökat glassortiment för brandklassade konstruktioner

  

Samtliga våra brandklassade dörr-, vägg- och fasadpartier har uppdaterats med fler glassorter och nu finns möjligheten att göra ännu större glasytor. Fasadpartier i SFB 4150 kan nu utföras i både brandklass E 30 och EI 30. Branddörrar SFB 2050, 2060 och 2074 till trapphus har godkänd tröskellösning med bland annat automatisk tätningströskel för att hindra rökgasspridning. Våra brandpartier E 30 - EI 60 har P-märkningscertifikat och Typgodkännandebevis.

Klicka här för mer information. Test från SP, Borås