Nu byter vi namn

Nu byter vi namn


Från och med första januari 2005 blir Division System ett eget bolag under företagsnamnet Sapa Building System AB. Sedan våren 2004 ingår vi i Building System, en av Sapa ABs tre kärnverksamheter.

Vårt produktnamn kommer fortsatt vara Sapa Byggsystem. Vår adress, telefon- och faxnummer är oförändrade.

Klicka här för att ladda ner informationsbroschyren där du kan läsa mer om vår verksamhet (0,4 MB).