Förstärkt arkitektsupport i Stockholm


Sapa Building System förstärker sin organisation och erbjuder ännu bättre teknisksupport i Stockholmsområdet. Den 1 september anställdes Mikael Rhodin som arkitektsupport med bas i Stockholm. Mikael har lång erfarenhet inom byggbranschen och kommer från en liknande befattning som han har haft de senaste 8 åren.
En av Mikaels första uppgift blir att öppna ett kontor i Stockholm. Han kommer att vara vårt ansikte utåt i Mälarområdet och en nyckelperson som rådgivare för lokala arkitekter och projektörer.

Mikael kan nås på 072-732 92 93 eller mikael.rhodin@sapagroup.com.

 

 

 Mikael Rhodin