CE-märkning av Sapas byggprodukter

Från och med 1/7-2013 blir det obligatoriskt att upprätta prestandadeklaration och CE-märka byggprodukter. Anledningen till detta är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011, den sk Byggproduktförordningen (CPR).

Förutsättning för upprättandet av prestandadeklaration och CE-märkning är att byggprodukten omfattas av:
- en harmoniserad standard hEN (produktstandard) där övergångstiden gått ut
- eller en europeisk teknisk bedömning (ETA)

Syftet med prestandadeklaration och CE-märkning är att byggproduktens prestanda skall fastställas, bedömas och redovisas på ett inom EU/EES harmoniserat sätt.

Byggproduktförordningen syftar inte till att harmonisera ländernas krav på byggprodukter utan dessa krav bestäms av respektive land.

Köparen av en CE-märkt byggprodukt måste själv bedöma om redovisad prestanda motsvarar aktuell marknads byggregler.

I dagsläget finns två produktstandarder (hEN) som gäller för vissa av våra produkter.

- EN-14351-1:2006+A1:2010
Fönster och ytterdörrar utan egenskaper för brandmotstånd och/eller rökgasläckage.

- EN 13830:2003
Glasfasader (Curtain walling)

Följande av våra produkter omfattas av EN-14351-1:2006+A1:2010.
- Dörr SFB 2074
- Skjutfönster SFB 2115, 2125, 2160 & 2195 Artline
- Fönster/Glaspartier SFB 1074/3074 & 1074SX/3074SX
- Fönster SFB 1105
- Takfönster SFB 5050

Följande av våra produkter omfattas av EN 13830:2003
- Fasad SFB 4150, 4150SX, 4150EF & 5050SG

Produkter som i dagsläget inte omfattas av en produktstandard (hEN) och där prestandadeklaration och CE-märkning INTE kan upprättas är:
- Brandklassade dörrar/glaspartier SFB 2050/3050, 2060/3060 & 2074/3074
- Dörr SFB 2074 med slagdörrsautomatik
- Rökgasklassade dörrar/glaspartier SFB 2074
- Interiöra dörrar SFB 2050 & 2060
- Glastak SFB 5050
- Structural glazing fasad SFB 4150SSG
- Solavskärmning SFB 4550