Hydro CIRCAL

Flyttar gränserna för koldioxidsnålt aluminium

Hydro CIRCAL är aluminium tillverkad av återvunnet använt skrot. Genom att använda återvunnet innehåll minskas energianvändningen drastiskt medan de erbjuder produkter av hög kvalitet. Med den mest avancerade sorteringstekniken i branschen kan Hydro leverera marknadens högsta återvunna innehåll.

För närvarande erbjuder Hydro CIRCAL 75R, som innehåller minst 75% använt skrot. Ju högre återvunnet innehåll, desto lägre är kolavtrycket. När Hydro garanterar över 75 procent av återvunnet innehåll hänvisar de uteslutande till aluminium som har nått slutet på sin livslängd som en produkt som används och skickas tillbaka till cykeln.

Hydro CIRCAL har världens minsta kolavtryck: cirka 2,0 kg CO2 (1,5 - 2,3 kg CO2) per kilo aluminium. Detta är sex gånger eller 84% mindre än världsgenomsnittet för primär extraktion.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk