Hydro CIRCAL


Flyttar gränserna för koldioxidsnålt aluminium

Hydro CIRCAL är aluminium tillverkad av återvunnet uttjänt skrot. Genom att använda återvunnet innehåll minskas energianvändningen drastiskt samtidigt som man erbjuder produkter av hög kvalitet. Med den mest avancerade sorteringstekniken i branschen kan Hydro leverera aluminium med marknadens högsta andel av återvunnet innehåll.

För närvarande erbjuder Hydro CIRCAL 75R, som innehåller minst 75% använt skrot. Ju högre återvunnet innehåll, desto lägre är kolavtrycket. När Hydro garanterar över 75 procent av återvunnet innehåll hänvisar de uteslutande till aluminium som har nått slutet på sin livslängd som en produkt som används och skickas tillbaka till en ny livscykel.

Hydro CIRCAL har världens minsta kolavtryck: cirka 2,0 kg CO2 (1,5 - 2,3 kg CO2) per kilo aluminium. Detta är sex gånger eller 84% mindre än världsgenomsnittet för primär tillverkning.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk