Sapa Solar BIPV

Integrerade solceller i fasadsystem och glastak

Vårt exklusiva samarbete med SolTech Energy gör det enkelt och prisvärt att integrera semi-transparenta solceller i moderna byggnader. Det stora utbudet av former, färger och transparensgrad hos celler, isolerglas och profiler banar vägen för kreativitet och moderna tankar i arkitekturen. Det ger möjlighet att genomföra energieffektiva, innovativa och prestigefyllda projekt.

Semi-transparenta solceller passar i våra fasadsystem och glastaksystem. Sapa Solar BIPV kan skräddarsys till förhållandena på platsen och anpassas efter projekts specifikationer för transparens, ljusanpassning, modul-design, skuggor och mått.

Ritningsexempel

Integrering i fasad

Solcellsglas

Solcellsglasen tillverkas med hänsyn till hur de ska integreras i byggnaden

Solcellerna är inbyggda i en genomsiktlig isolerruta med 2- eller 3-glas alternativt ogenomsiktligt enkelglas i bröstning eller solskydd. Solcellerna är alltid placerade i yttre glaset som skall vara med låg järnhalt. Den låga järnhalten medför ett mycket klart glas där så mycket som möjligt av solljuset når solcellerna. Solcellsglasen anpassas till varje projekt för en optimerad BIPV-lösning tillsammans med våra byggsystem. Solcellsglasen integreras enkelt i våra system, Fasad 4150/4150 SX/4150 PH, Glastak 5050 och i projektlösningen solskydd Aero 4550.

Exempel:

Genomsiktligt isolerglas
Ogenomsiktligt fasadglas

Design med solceller


Sapa i samarbete med SolTech Energy ger unika designmöjligheter för tunnfilms-solceller.

Ett nytt samarbetsavtal mellan SolTech Energy och Sapa ger nya möjligheter för integrering av solceller i byggnader. Unika designmöjligheter med semitransparenta tunnfilms-solceller ger spännande lösningar. Med Sapas anpassade systemprofiler går installationen smidigt.

Läs mer på SolTech Energys hemsida >>

 

Ladda ner broschyr >>

Product overview

Vårt exklusiva samarbete med SolTech Energy gör det enkelt och prisvärt att integrera semi-transparenta solceller i moderna byggnader. Det stora utbudet av former, färger och transparensgrad hos celler, isolerglas och profiler banar vägen för kreativitet och moderna tankar i arkitekturen. Det ger möjlighet att genomföra energieffektiva, innovativa och prestigefyllda projekt.

Semi-transparenta solceller passar i våra fasadsystem och glastaksystem. Sapa Solar BIPV kan skräddarsys till förhållandena på platsen och anpassas efter projekts specifikationer för transparens, ljusanpassning, modul-design, skuggor och mått.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk