Byggsystem för solcellsglas

Integrerade solceller i fasadsystem och glastak

Med Sapa byggsystem för solcellsglas ges en mängd möjligheter att genomföra energieffektiva, innovativa och prestigefyllda projekt. 
Solcellsglasen passar i våra fasadsystem och glastaksystem där kablaget enkelt kan döljas inuti profilerna för en integrerad och estetisk enhet.

Val av solcellsglas

Vanligen är solcellerna inbyggda i en genomsiktlig isolerruta med 2- eller 3-glas alternativt ogenomsiktligt enkelglas i bröstning eller solskydd. Solcellerna är alltid placerade i yttre glaset som skall vara med låg järnhalt. Den låga järnhalten medför ett mycket klart glas där så mycket som möjligt av solljuset når solcellerna. Solcellsglasen integreras enkelt i våra system Sapa Fasad 4150/4150 SX/4150 PH och Sapa Glastak 5050.

Exempel:

Genomsiktligt isolerglas
Ogenomsiktligt fasadglas

Integrering i fasad

Product overview

Med Sapa byggsystem för solcellsglas ges en mängd möjligheter att genomföra energieffektiva, innovativa och prestigefyllda projekt. 
Solcellsglasen passar i våra fasadsystem och glastaksystem där kablaget enkelt kan döljas inuti profilerna för en integrerad och estetisk enhet.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk