Sapa Lyftskjutdörr 2160

Högisolerad för stora format (i yttervägg)

Lyftskjutdörr 2160 är uppbyggd av isolerade aluminiumprofiler med karmdjup 160 mm och dörrbladsdjup 70 mm. Isoleringen är 40 mm breda glasfiberarmerade polyamidlister. Lyftskjutdörren har lift-slide beslag för användarvänlig hantering. Dörrbladet skjuts lätt åt sidan i öppet läge och tätar runt om då dörrbladet sjunker ner några millimeter i stängt läge.

Lyftskjutdörr 2160 Prestanda

  • Utföranden. Enkel- eller dubbelflyglig lyftskjutdörr. Enkelflyglig med ett eller två skjutbara dörrblad på inre alt. yttre spår.
  • Mått dörrblad. Max höjd 2,7 m. Max bredd 3,2 m
  • Dörrbladsvikt. Max 400 kg
  • Låsbara handtag. Insida alt. både in- och utsida

Elevationer och detaljer

A2160-1001 1234567
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2160-1002 1234567
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2160-1003 1234567
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2160-1004 1234678
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna

Ritningstexter

Texterna är avsedda att hjälpa föreskrivaren att specificera vilka/vilket system, beslag, glas, ytbehandlingar och funktionskrav som erfordras. Detta ligger sedan till underlag för den licensierade tillverkaren vid framställning av den färdiga produkten.

Ladda ner texten som .dwg
Ladda ner texten som .pdf

Fri öppning

Lyftsskjutdörren ger möjlighet till stora öppningar i uterum och restauranger etc.

 

Enkelflyglig, två skjutbara dörrblad 

F.O. = Fri öppning
K.Y.M = Karmyttermått
Fri öppning = KYM/ 2 - 232 mm
KYM =Fri öppning x 2 + 464

Enkelflyglig, ett skjutbart dörrblad 

F.O. = Fri öppning
K.Y.M = Karmyttermått
Fri öppning = KYM/ 2 - 187 mm
KYM =Fri öppning x 2 + 374

Dubbelflyglig 

F.O. = Fri öppning
K.Y.M = Karmyttermått
Fri öppning = KYM/ 2 - 324 mm
KYM =Fri öppning x 2 + 648

Beslagsfunktioner

Lyftskjutdörr 2160 kan utföras som enkel eller dubbelflyglig. Enkelflyglig finns med ett eller två skjutbara dörrblad placerade i inre eller yttre spår.

För att öppna vrids handtaget 180° neråt, varvid dörrbladet höjs några millimeter och lätt kan skjutas åt sidan. Vid stängning sjunker dörrbladet ner igen och gummilister tätar runt om. Dörrbladen löper tyst med nylonhjul på rostfri räls och kan parkeras (sänkas) i valfritt läge.

Varje skjutbart dörrblad har spanjolett med fyra låspunkter. Handtag av aluminium och cylinderlås kan monteras på insida alt. in-  och utsida.

Enkelflyglig, två skjutbara dörrblad

   
     

Enkelflyglig, ett skjutbart dörrblad

   
 

 

Dubbelflyglig

Handtag

Lyfthandtag, insida Lyfthandtag, insida
Griphandtag, utsida
Lyfthandtag för cylinder, insida Lyfthandtag för cylinder,
in- och utsida
 
Lyfthandtag för cylinder, insida
Griphandtag, utsida

 

Hjul

Placering i vägg

En förutsättning för att konstruktionen skall klara kraven på god energihushållning och komfort är att lyftskjutdörren placeras i väggens varma del. Detta innebär en placering så långt in i väggen som möjligt, vilket ger många fördelar.

Det ger goda förutsättningar för bra infästning och en väl fungerande fog. Risken för kondens minskar genom en högre yttemperatur. Fogen mellan karmprofil och vägg skall utföras som tvåstegstätning. Detta innebär en yttre regnkappa med bakomvarande luftkanal, drevning med mineralull och en invändig fog som diffusionstätning.

Dimensioner

Karmyttermått för lyftskjutdörr (.pdf) 

För mer information kontakta Arkitektsupport.

Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.


Glastjocklek 20-51 mm


Illustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

U-värden Lyftskjutdörr

Formel för beräkning av skjutdörrens totala U-värde med hänsysn till glas, profilandel och linjärfaktor för randzonseffekt.

Uskjutdörr = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg )  /  ( Ag + Af )

Beräkningarna baseras på de föreskrifter och allmänna råd som ges i BBR 2008 Kap:9.

 

Lyftskjutdörrsparti
U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt)

Isolerglas med varm kant
bredd x höjd mm 0,6 0,9 1,1
3000 x 2300 1,4 1,6 1,7
4000 x 2300 1,3 1,5 1,6
5000 x 2300 1,2 1,4 1,6

Infästningsprinciper

Infästning av lyftskjutdörr ska ske i en stabil och anpassad väggkonstruktion. Val av montageprincip avgörs av väggtyp. Antal infästningspunkter och placering beror på lyftskjutdörrens storlek.

Exempel:

Karminfästning
med vridankarjärn inåt
Karminfästning
med vridankarjärn utåt
Karminfästning
med karmskruv SFS SPTR-E
Karminfästning
med karmhylsa M16
 
Karminfästning
med karmhylsa M16

 

Product overview

Lyftskjutdörr 2160 är uppbyggd av isolerade aluminiumprofiler med karmdjup 160 mm och dörrbladsdjup 70 mm. Isoleringen är 40 mm breda glasfiberarmerade polyamidlister. Lyftskjutdörren har lift-slide beslag för användarvänlig hantering. Dörrbladet skjuts lätt åt sidan i öppet läge och tätar runt om då dörrbladet sjunker ner några millimeter i stängt läge.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk