Inbrottsskydd

Med Sapa Fönster 1086 kan vi erbjuda marknaden ett välisolerat inbrottsskyddande fönster som ser lika elegant ut som ett vanligt fönster. Fönstret utföres som inåtgående undersidohängt eller fast. Klassning av inbrottsskyddande fönster görs enligt EN 1627.

Med vårt dörrsystem 2086 kan vi erbjuda marknaden en glasad inbrottsskyddande dörr som ser lika elegant ut som en vanlig dörr. Skillnaden är att den inbrottsskyddande dörren kompletteras med glas, lås och fyllningar som klarar kraven på inbrottsskyddet för resp. klass. Dörrarna kan utföras som inåt- eller utåtgående och med smal-eller modulprofil. Kombination av glas och fyllningar i dörrpartiet kan utföras enligt önskemål. Klassning av inbrottsskyddande dörrar görs enligt EN 1627.

Med vårt dörrsystem 2060 kan vi erbjuda marknaden en glasad inbrottsskyddande dörr som ser lika elegant ut som en vanlig dörr. Skillnaden är att den inbrottsskyddande dörren kompletteras med glas, lås och fyllningar som klarar kraven på inbrottsskyddet för respektive klass. Dörrarna kan utföras som inåt- eller utåtgående och med smal- eller modulprofil. Kombination av glas och fyllningar i dörrpartiet kan utföras enligt önskemål.
Klassning av inbrottsskyddande dörrar görs enligt EN 1627.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk