Fönster

Sapa Fönster 1086 är ett högisolerat fönstersystem med lågt U-värde och prestanda ner till passivhusnivå. Systemet grundar sig på en stabil konstruktion med 86 mm djupa profiler och erbjuder bra ljudreduktion. 
Det ersätter vårt tidigare fönstersystem 1074.

REVIT BIM 3D-modeller

Sapa Fönster 1050 är ett oisolerat fönstersystem för inåtgående eller fasta fönster. Systemet passar bra för interiöra fönster eller på ställen utan krav på isolering. Profildjupet är 50 mm och beslagningen kan göras som sido- under- eller överhängt alternativt undersidohängt.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk