NLD |

Duurzamere gebouwen afleveren door een goed ontwerp en de juiste materialen

aluminium cilinder

5/08/2022

Duurzamere gebouwen afleveren door een goed ontwerp en de juiste materialen

Duurzaamheid is een kernbegrip in hedendaagse bouwprojecten. Om een gebouw echt duurzaam te maken, moeten architecten en eigenaars van gebouwen echter rekening houden met de milieueffecten van de materialen die ze gebruiken en met de manier waarop de ontwerpkeuzes van invloed zullen zijn op de operationele emissies van het gebouw.

Als belangrijk onderdeel van de structuur van het gebouw kan het ontwerp en de specificatie van de gevel een aanzienlijk verschil maken voor de ingebedde en operationele koolstof. Er zijn echter verschillende belangrijke stappen die kunnen worden ondernomen om de impact tot een minimum te beperken.

Gerecyclede en recyclebare materialen

Om een duurzaam ontwerp te maken, is het belangrijk de hele levenscyclus van een materiaal in aanmerking te nemen - inclusief de mate waarin het aan het eind van zijn leven kan worden gerecycled en hoeveel energie er nodig zal zijn om het opnieuw te gebruiken. Ook het kiezen van producten die zelf van gerecyclede materialen zijn gemaakt, is een belangrijke overweging. Hierdoor wordt de hoeveelheid afval tot een minimum beperkt, wordt de vraag naar 'primaire' materialen teruggedrongen en wordt de ingebedde koolstof van het systeem en dus van het gebouw verminderd.

Vanuit dit oogpunt heeft aluminium een aantal belangrijke voordelen. Het is eindeloos recyclebaar zonder kwaliteitsverlies. Het is ook gemakkelijk te scheiden van ander afval, zodat aan het eind van de levensduur van het gebouw een groot deel van de aluminium onderdelen kan worden teruggewonnen en gerecycled.

Bovendien is voor het smelten van teruggewonnen aluminium voor hergebruik slechts 5% van de energie nodig die vereist is voor de productie van primair aluminium. Dit betekent dat producten van gerecycled aluminium een veel kleinere koolstofvoetafdruk hebben.

Bij SAPA worden steeds meer deur-, raam- en gordijngevelproducten in onze portfolio vervaardigd van Hydro CIRCAL® 75R aluminium. Dit hoogwaardige aluminium bevat minimaal 75% gerecycled aluminium aan het einde van de levenscyclus (post-consumer schroot), afkomstig van bijvoorbeeld gevels en ramen die uit gebouwen zijn verwijderd. Daardoor heeft het een van de kleinste CO2-voetafdrukken van alle aluminium ter wereld, met 2,3 kg CO2-uitstoot per kilo aluminium. Dit is 86% of 7 keer minder dan het wereldwijde gemiddelde voor primaire winning.

aluminium cilinder

Duurzaam ontwerp

Een ander belangrijk onderdeel van de verbetering van de duurzaamheid van het gebouw is de vermindering van de energie die nodig is wanneer het in gebruik is. Een 'fabric first'-benadering staat hierbij centraal en wordt steeds meer een aandachtspunt bij het ontwerpen van gebouwen in elke sector. Door de prestaties van de systemen en producten waaruit het gebouw is opgebouwd te optimaliseren, kan de benodigde hoeveelheid verwarming, koeling en verlichting worden verminderd. De juiste specificatie van systemen voor de gevel, met inbegrip van deuren, ramen en gordijngevels, kan koudebruggen tot een minimum beperken en de luchtdichtheid maximaliseren, en tevens helpen om het natuurlijke licht te benutten en oververhitting te voorkomen.

Gevelelementen die zijn ontworpen met het oog op uitstekende thermische prestaties hebben een hoog isolatieniveau en thermische onderbrekingen in de constructie om warmteverlies te voorkomen. Het moderne en slanke ontwerp van onze C160 en C160S deuren omvat bijvoorbeeld met glasvezel versterkte polyamidestrips die de warmtegeleiding verminderen, met de optie om thermische inzetstukken toe te voegen om de prestaties verder te verbeteren. Daardoor kan de C160S een U-waarde voor het kozijn (Uf) bereiken van slechts 1,40 W/m²K.

Bij de keuze van producten en systemen is het echter belangrijk ervoor te zorgen dat ze in de praktijk zullen presteren zoals ze zijn ontworpen, aangezien 'prestatiehiaten' een ernstige invloed kunnen hebben op de operationele emissies van een gebouw tijdens de levensduur ervan. Daarom moeten architecten ervoor zorgen dat alle gespecificeerde producten grondig zijn getest. Bij SAPA hebben we geïnvesteerd in ultramoderne testfaciliteiten om de nodige testgegevens te kunnen verstrekken, evenals projectspecifieke ondersteuning voor complexere vereisten.

Door samen te werken met een systeemspecialist kan het ontwerp bovendien worden geoptimaliseerd om de best mogelijke niveaus van natuurlijk licht te bieden zonder het comfort van de gebruikers van het gebouw te beïnvloeden. Dit kan betekenen dat zonweringselementen zo moeten worden ontworpen en geplaatst dat bepaalde hoogten van het gebouw worden afgeschermd van de piekzon in de zomer zonder het daglicht te blokkeren van de winterzon onder een lagere hoek.