Aluminium och miljö

Våra produkter har lång livslängd och används ofta i utsatta miljöer och på platser med tuffa väderförhållanden. Hög kvalité, starka och stabila konstruktioner med minimalt underhållsbehov ger dig ett bekvämt och enkelt boende som håller i generationer.

Transparens och komfort
Det viktiga dagsljuset kommer in i ditt hem med generösa partier och dörrar i glas och aluminium. Produkter med kvalitetskänsla och hög prestanda ger dig behaglig komfort.

Utvecklat för Nordens klimat
Våra produkter är utvecklade för att klara Nordens hårda klimat och uppfyller höga krav på energihushållning och komfort. Dörrar, fönster och glaspartier är utvecklade i nära samarbete med arkitekter och tillverkare, vilket säkrar kvalitet, funktion, pålitlighet och design. Hög kvalité med precision gör produkterna tillförlitliga och lätta att använda. Aluminium är starkt och lätt varför profilerna kan göras smäckrare än motsvarande träkonstruktion. Aluminium är korrosionshärdigt, starkt och har lång livslängd och dess naturliga egenskaper ger minimalt underhållsbehov. Därför används våra produkter ofta i utsatta miljöer och på platser med tuffa väderförhållanden. Ett av Nordens bredaste ytbehandlingsprogram ger dig många valmöjligheter.

Varför aluminium?
Aluminiumprodukter har lång livslängd vilket reducerar miljöbelastningen. 75 % av allt aluminium som någonsin producerats sedan 1880-talet är fortfarande i bruk. Aluminium är det tredje vanligaste grund-ämnet i jordskorpan.  Aluminiumanvändning bidrar till hållbara byggnader tack vare konstruktioner med hög energiprestanda, säkerhet och komfort. I princip kan aluminium återvinnas och bli till nya produkter i ett oändligt kretslopp – utan kvalitetsförsämringar. Dessutom förloras endast några få procent vid omsmältning. Cirka 50% av Sapas totala produktion baseras på återvunnet aluminium.

Läs mer om aluminium på Hydros hemsida 

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk