Frida School and Frida Pre-School, Gothenburg

MODERNT UNDERVISNINGSLANDSKAP

Arkitektens beskrivning
Låg-mellan och högstadieskola, förskola samt gymnastikbyggnad. Nya Fridaskolan är en vision av en hydda uppe bland träden där det likt världsträdet Yggdrasil - kunskapens träd - från vars grenverk fäller kunskapsdagg över skolans alla elever. Man påbörjar sin skolgång längst ner vid markplanet i nollan och ettan och allt efter som man förkovrar sig klättrar man högre och högre upp och når med åren åttan och kan snart stå på egna ben. Då ”knuffas” man ner till entreplanet och avslutar högstadiet. I de de två första våningarna markerar de bärande pelarna ”stammarna” i den transparenta glasfasaden och ger en lätthet som kröns med en mer sluten volym - som en putsad hydda.

En kvadratisk byggnad, enkelt uppbyggd kring sin geometriska form, med ett inre genomgående rum som en central mittrum, och förbinder samtliga våningsplan. Önskan har varit att eftersträva flexibilitet där undervisning och självstudier kan uppstå spontant i princip var som helst och medger rumsbildningar, nya inlärningsmiljöer, som går att omformera och där gruppstorlekarna kan variera. Ett undervisningslandskap i en skola i ständig utveckling.

En transparent gestaltning där man som elev kan se och överblicka men också blir sedd. En transparent skola som bidrar till ökad förståelse mellan mänskliga olikheter och medverkar till såväl formella som informella kontakter.”

Björn Sahlqvist, Arkitekt SAR SIR / MSA
ArkitektStudion AB

Objekt: Frida School and Frida Pre-school
Plats: Sankt Jörgen Park, Gothenburg.
Byggår: 2014
Arkitekt: ArkitektStudion AB
Producent: Göteborgs Metallpartier AB
Utvecklare: Gårda Johan Utveckling

Fasader: Sapa 4150
Tak: Sapa 5050
Dörrar: Sapa 2074
Ytbehandling, färg: Powder-coated, RAL 7011

Photographer: Hans Bonnevier

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk