[Fokus] Hållbarhet

House Of Choice, Skandinaviens Första Noll-Energi Hotell Genomsyras Av Ett Cirkulärt Tänkande

11 dec 2020

Hållbara och miljövänliga byggnader är och kommer att vara i fokus när vi pratar om framtida städer baserat på grönare lösningar med en cirkulär ekonomi i åtanke. House of Choice i Stockholm är det första Noll-energi hotellet i Skandinavien, signerat Nordic Choice. Solceller täcker stora delar av projektet tillsammans med återvunna aluminiumfasader från tidigare byggprodukter. "Vårt förhållningsätt till det som redan är byggt eller tillverkat behöver förändras och branschen behöver ställa om från linjära processer till mer cirkulära flöden, där återbruk och förädling och tillslut återvinning behöver komma i fokus" Säger Raimo Joss, White Arkitekter.

Mer information>

Hållbar arkitektur

11 jun 2020

Utvecklingen av en mer hållbar arkitektur är ett tema som alltmer upptar branschen. Att driva fram det gröna skiftet inom byggbranschen kommer göra en stor skillnad för klimatet. Arkitekten måste kunna designa byggnader som är både hållbara och vackra att titta på.

Mer information>

Ett skolexempel på hållbar design

13 jan 2020

Stora glasytor, dagsljus och utsyn är viktiga faktorer i Norges grönaste skola. Naturliga material och modiga miljöval har satt standarden för framtiden i den prisbelönta byggnaden som rymmer nya Horten gymnasium.

Mer information>

Önskas: Gammal metall för nya produkter

22 nov 2019

Omsmältning av en aluminiumprodukt som inte används längre bidrar till hållbarhet. Men hur är det med skrot från omsmältningsprocessen? Hur påverkar detta skrot koldioxidavtrycket? Ett av våra bästa argument för aluminium är dess goda återvinningsegenskaper. Aluminium kan i princip omsmälts och återanvändas för alltid, och endast 5 procent av energin behövs för omsmältning jämfört med den från primär aluminiumproduktion. Och 75 procent av allt aluminium som producerats i historien används fortfarande.

Mer information>

Hållbara glasfasader

22 nov 2019

Hållbarhet har gått från att vara en trend till att bli en slags gyllene regel för livet på jorden. Det betyder att vi måste leva på ett sätt som ger oss det vi behöver, utan att skada andra människor eller naturen. Att bidra till en hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att förstöra möjligheterna för kommande generationer att tillgodose deras behov. I dag står byggbranschen för en stor del av världens utsläpp, liksom energi- och resursanvändning. Det säger sig självt att de åtgärder som vidtagits här har stor inverkan på miljön. Därför finns det ett antal standarder som utgör grunden för att utvärdera byggnadens hållbarhet baserat på Life Cycle Assessment (LCA).

Mer information>

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk