Infinite Aluminium


Infinite Aluminium

Att bygga med vision innebär att ta framtiden på allvar. Och med tanke på att våra resurser är begränsade. Vi är helt övertygade om att framtida stadsutveckling är tänkbar med hållbar återanvändning av material. Vi visar vårt fokus på hållbarhet genom att använda Hydro CIRCAL 75R för våra systemlösningar, en av de mest hållbara aluminiumlegeringarna i vår sektor. Hydro CIRCAL 75R är en aluminiumlegering tillverkad med minst 75% uttjänt aluminium från rivningsbyggmaterial som vi har smält om och återvunnit till nytt aluminium.

Omsmältning av aluminium för ny användning kräver endast 5% av den energi som behövs för att producera primäraluminium. Så ju högre återvunnet innehåll av skrot är, desto bättre är det för städerna och miljön. Genom användning av förnybar energi och modern teknik kan Hydro producera renare aluminium än någonsin tidigare. Produktionsprocessen är helt spårbar och produkten är certifierad av en oberoende tredje part (DNV-GL). Certifierad produktion är inget annat än en revolution inom byggbranschen.

200.000.000 ton för evigheten
Människor har alltid demonterat befintliga element för att bygga något nytt. Idag är detta inte bara ekonomiskt utan också ekologiskt oundvikligt. För närvarande lagras 200 miljoner ton aluminium i byggnader över hela världen - redo för ansvarsfull och oändlig resursåtervinning till modern fasadteknologi.

360° livscykel: en win-win situation.
Tack vare våra systemlösningar som använder Hydro CIRCAL återvinns aluminiumskrot tillbaka till produktionscykeln. Vi kallar denna process av återvinning av material för urban brytning. Det sparar primära råmaterialresurser och minskar mängden avfall i våra städer.


Strävar efter att vara hållbara.
Vi strävar efter ansvarsfullt beteende under hela vår verksamhet. Systemlösningar som använder Hydro CIRCAL har den högsta andelen på återvunnen aluminium på marknaden: 75% och mer. Produktionsprocessen är oberoende certifierad enligt ISO 14064 och helt spårbar.

100% möjlighet - 5% energi.
Aluminium kan återvinnas på obestämd tid. Kvalitet och materialegenskaper går aldrig förlorade. Dessutom kräver återvinning av livslängd aluminium endast 5% av den energi som går till produktion av primärt aluminium. Ju högre innehåll av konsumentskrot, desto bättre är det för städerna och miljön.


Läs mer om CIRCAL och REDUXA

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk