Infinite Aluminium

Infinite Aluminium

Att bygga med vision innebär att ta framtiden på allvar. Och med tanke på att våra resurser är begränsade. Vi är helt övertygade om att framtida stadsutveckling är tänkbar medd hållbar återanvändning av material. Vi visar vårt fokus på hållbarhet genom att använda Hydros CIRCAL för våra systemlösningar, en av de mest hållbara aluminiumlegeringarna i vår sektor. Hydro CIRCAL är ett urval av premiumaluminium tillverkat med minst 75% återvunnet livslängd aluminium (konsumentskrot), såsom glasfasader och fönster som demonteras från byggnaden och återvinns helt.

Omsmältning av aluminium för ny användning kräver endast 5% av den energi som behövs för att producera primäraluminium. Så ju högre återvunnet innehåll av skrot är, desto bättre är det för städerna och miljön. Genom användning av förnybar energi och modern teknik kan Hydro producera renare aluminium än någonsin tidigare. Produktionsprocessen är helt spårbar och produkten är certifierad av en oberoende tredje part (DNV-GL). Certifierad produktion är inget annat än en revolution inom byggbranschen.

200.000.000 ton för evigheten
Människor har alltid demonterat befintliga element för att bygga något nytt. I dag är detta inte bara ekonomiskt utan också ekologiskt oundvikligt. Idag lagras 200 000 000 ton aluminium i byggnader över hela världen - redo för ansvarsfull och oändlig resursåtervinning, och detta gäller också fasadteknologi.

360 ° livscykel: en win-win situation.
Tack vare våra systemlösningar som använder Hydro CIRCAL återvinns aluminiumskrot tillbaka till produktionscykeln. Vi kallar denna process för återvinning av material "urban mining". Det sparar primära råmaterialresurser och minskar mängden avfall i våra städer.

Strävar efter att vara hållbara.
Vi strävar efter ansvarsfullt beteende under hela vår verksamhet. Systemlösningar som använder Hydro CIRCAL har den högsta andelen på återvunnen aluminium på marknaden: 75% och mer. Produktionsprocessen är oberoende certifierad enligt ISO 14064 och helt spårbar.

100% möjlighet - 5% energi.
Aluminium kan återvinnas på obestämd tid. Kvalitet och materialegenskaper går aldrig förlorade. Dessutom kräver återvinning av livslängd aluminium endast 5% av den energi som går till produktion av primärt aluminium. Ju högre innehåll av konsumentskrot, desto bättre är det för städerna och miljön.

Läs mer om CIRCAL och REDUXA

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk