Sapa Lyftskjutdörr 2160 S

Högisolerad med slimmad design

Sapa 2160 S är en högkvalitativ lyftskjutdörr som kombinerar en låg profilhöjd med mycket effektivt lufttäthet och utmärkta termiska egenskaper. Konstruktionen av skjutdörren bygger på vår klassiska 2160 optimerad för mellanstorlekar och med något slimmade profiler. Den är uppbyggd av isolerade aluminiumprofiler med karmdjup 160 mm och dörrbladsdjup 70 mm. Den utmärkta termiska prestandan uppnås tack vare 50 mm breda glasfiberarmerade polyamidlister i kombination med 3-glas isolerrutor upp till 53 mm. Lyftskjutdörren har lyftskjutsbeslag för mycket smidig och lätt hantering. När man vrider handtaget 180 grader lyfts dörrbladet upp några millimeter på robusta polyamidhjul för att kunna skjutas åt sidan nästan kraftlöst.

Lyftskjutdörr 2160 S Prestanda

 • Mått dörrblad. Max rekommenderad bredd 2,8 m (upp till 3,1 m möjligt i skyddat läge). Max rekommenderad höjd 2,5 m (upp till 2,8 m möjligt i skyddat läget). Rekommendationerna är framtagna med tanke på normal vindlast.
 • Dörrbladsvikt. Max 250 kg
 • Glastjocklek. 23-53 mm
 • Låsbara handtag. Insida alt. både in- och utsida
 • Lufttäthet. Klass 4 enligt EN 12207 (600 Pa)
 • Vattentäthet. E900 enligt EN 12208 (900 Pa)
 • Vindmotstånd. C3 enligt EN12210 (1200 Pa)
 • Utföranden. Enkelspårig, tvåspårig eller trespårig lyftskjutdörr med följande möjliga kombinationer:
  • Enkelspårig: Enkelflyglig, dubbelflyglig eller slide-fix-slide.
  • Tvåspårig: Ett skjutbart dörrblad, två skjutbara dörrblad, fix-slide-fix, dubbelflyglig med två skjutbara dörrblad, dubbelflyglig med fyra skjutbara dörrblad.
  • Trespårig: Tredelad med två skjutbara dörrblad, tredelad med tre skjutbara dörrblad, sexdelad med fyra skjutbara dörrblad, sexdelad med sex skjutbara dörrblad. 

Elevationer & detaljer

A2160-1005 1234567
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2160-1006 1234678
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2160-1008 123457
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2160-1007 1234567
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2160-1009 1234567
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2160-1010 1234579
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2160-1012 1234678
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2160-1011 1234678
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2160-1013 1234577
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2160-1014 1234577
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2160-1015 12346778
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2160-1016 12346778
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna

Ritningstexter

Texterna är avsedda att hjälpa föreskrivaren att specificera vilka/vilket system, beslag, glas, ytbehandlingar och funktionskrav som erfordras. Detta ligger sedan till underlag för den licensierade tillverkaren vid framställning av den färdiga produkten.

Ladda ner texten som .dwg
Ladda ner texten som .pdf

Beslagsfunktioner

Lyftskjutdörr 2160 S kan utföras i enkelspårigt, tvåspårigt eller trespårigt utförande med en mängd kombinationer enligt nedan.

För att öppna vrids handtaget 180° neråt, varvid dörrbladet höjs några millimeter och lätt kan skjutas åt sidan. Vid stängning sjunker dörrbladet ner igen och gummilister tätar runt om. Dörrbladen löper tyst med nylonhjul på rostfri räls och kan parkeras (sänkas) i valfritt läge.

Varje skjutbart dörrblad har spanjolett med fyra låspunkter. Handtag av aluminium och cylinderlås kan monteras på insida alt. in-  och utsida.

Handtag

Lyfthandtag, insida Lyfthandtag, insida
Griphandtag, utsida
Lyfthandtag för cylinder, insida Lyfthandtag för cylinder,
in- och utsida
 
Lyfthandtag för cylinder, insida
Griphandtag, utsida

 

Hjul

Placering i vägg

En förutsättning för att konstruktionen skall klara kraven på god energihushållning och komfort är att lyftskjutdörren placeras i väggens varma del. Detta innebär en placering så långt in i väggen som möjligt, vilket ger många fördelar.

Det ger goda förutsättningar för bra infästning och en väl fungerande fog. Risken för kondens minskar genom en högre yttemperatur. Fogen mellan karmprofil och vägg skall utföras som tvåstegstätning. Detta innebär en yttre regnkappa med bakomvarande luftkanal, drevning med mineralull och en invändig fog som diffusionstätning.

Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.


Glastjocklek 23-53 mm


Illustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

U-värden Lyftskjutdörr

Formel för beräkning av skjutdörrens totala U-värde med hänsysn till glas, profilandel och linjärfaktor för randzonseffekt.

Uskjutdörr = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg )  /  ( Ag + Af )

Beräkningarna baseras på de föreskrifter och allmänna råd som ges i BBR 2008 Kap:9.

 

Lyftskjutdörrsparti U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt) 

Isolerglas med varm kant
bredd x höjd mm 0,6 0,9 1,1
3000 x 2300 1,3 1,5 1,7
4000 x 2300 1,2 1,4 1,6
5000 x 2300 1,1 1,4 1,6

Infästningsprinciper

Infästning av lyftskjutdörr ska ske i en stabil och anpassad väggkonstruktion. Val av montageprincip avgörs av väggtyp. Antal infästningspunkter och placering beror på lyftskjutdörrens storlek.

Exempel:

Karminfästning
med vridankarjärn inåt
Karminfästning
med vridankarjärn utåt
Karminfästning
med karmskruv SFS SPTR-E
Karminfästning
med karmhylsa M16
 
Karminfästning
med karmhylsa M16

 

Product overview

Sapa 2160 S är en högkvalitativ lyftskjutdörr som kombinerar en låg profilhöjd med mycket effektivt lufttäthet och utmärkta termiska egenskaper. Konstruktionen av skjutdörren bygger på vår klassiska 2160 optimerad för mellanstorlekar och med något slimmade profiler. Den är uppbyggd av isolerade aluminiumprofiler med karmdjup 160 mm och dörrbladsdjup 70 mm. Den utmärkta termiska prestandan uppnås tack vare 50 mm breda glasfiberarmerade polyamidlister i kombination med 3-glas isolerrutor upp till 53 mm. Lyftskjutdörren har lyftskjutsbeslag för mycket smidig och lätt hantering. När man vrider handtaget 180 grader lyfts dörrbladet upp några millimeter på robusta polyamidhjul för att kunna skjutas åt sidan nästan kraftlöst.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk