Sapa Glastak 5050

Glastaksystem med stor frihet i gestaltningSapa Glastak 5050 består av isolerade 50 mm breda aluminiumprofiler. Systemet har längsgående isolator som ger god isolering och bra stöd till glashållarna. Olika djup finns till de horisontella-, vertikala- och delningsprofilerna. Fals för enkelglas alternativt 2- eller 3-glas isorlerruta.

5050 erbjuder nästan vilken form som helst på taket. Statiskt kan glastaket byggas med stora spännvidder.

Sapa Glastak 5050 finns även i oisolerat utförande med fals för enkelglas.

Glastak 5050 Prestanda

  • Isolerade eller oisolerade profiler.
  • Profilbredd. 50 mm
  • Profildjup vertikalt. 60-180 mm  horisontellt: 25-138 mm
  • Utvändiga glashållare. 7 mm för stabilitet och god vattenavrinning
  • Vertikala delningsprofiler. Bredd 50 mm
  • Luckor för komfortventilation och rökevakuering.
  • Taklutning. Rekommenderas minst 15°

Elevationer och detaljer

A5050-1006 110111213141516171819233132333435363738456789
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A5050-1007 11011131516172331323334353637384567
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A5050-1003 101323331323334
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A5050-1009 10111314202122331343537385789
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna

Ritningstexter

Texterna är avsedda att hjälpa föreskrivaren att specificera vilka/vilket system, beslag, glas, ytbehandlingar och funktionskrav som erfordras. Detta ligger sedan till underlag för den licensierade tillverkaren vid framställning av den färdiga produkten.

Ladda ner texten som .dwg
Ladda ner texten som .pdf

U-värden glastak

När glas monteras i glastak ger de ett högre U-värde än om de monteras vertikalt i fasad.

Glasets vertikala mittpunkts U-värde ökas enligt följande:

Lutning 15°

+ 0,3 W/m2K

Lutning 30°

+ 0,2 W/m2K

Lutning 45°

+ 0,2 W/m2K

U-glastak med 2-glas och distanslist av alu.

Profilandel
U-värde glas (mittpunktsvärde) med hänsyn till lutning
Distanslist av aluminium.
0,9
1,1
1,3
1,7
2,0
2,4
2,7
3,0
5%
1,3 1,5 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3
10%
1,6 1,8 2,0 2,4 2,6 3,0 3,3 3,5
15 %
2,0 2,2 2,4 2,7 2,9 3,3 3,5 3,8
För mer information kontakta Arkitektsupport


U-glastak med 2-glas och distanslist varm kant

Profilandel
U-värde glas (mittpunktsvärde) med hänsyn till lutning
Distanslist varm kant
0,9
1,1
1,3
1,7
2,0
2,4
2,7
3,0
5 %
1,1 1,3 1,5 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1
10 %
1,3 1,5 1,7 2,1 2,3 2,7 3,0 3,2
15 %
1,5 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,3
För mer information kontakta Arkitektsupport


U-värden fyllningar

I tabellen nedan presenteras fyllningens mittpunkts U-värde för Vaku paneel.

U-värde fyllning Up W/m2K (mittpunkt)

Vaku paneel
Distanslist
16
18
24
28
Paneltjocklek
mm
20-28 20-28 31-38 31-38
U-värde fyllning
i W/m2K
0,29 0,28 0,18 0,16
För mer information kontakta Arkitektsupport

Dimensionering

Överslagsmässig beräkning av glastak
Se tabeller nedan i pdf-format.

Taktyper och förutsättningar
Pulpettak på 2 stöd
Pulpettak på 3 stöd
Pulpettak på 4 stöd
Sadeltak på 2 stöd
Sadeltak på 3 stöd
Sadeltak på 4 stöd
Fribärande sadeltak

För hjälp med dimensionering kontakta Arkitektsupport på 020-742060.

Glas

Glastak skall utformas så att olyckor på grund av fall eller genomtrampning förhindras. Normalt används härdad glas som yttre och laminerat glas som inre. Beakta gällande normer och krav.

Glastjocklek:
enkelglas 6-11 mm
isolerglas 24-35 mm alt. 44-51 mmG= Glasfals

Ventilationsluckor


Ventilationsluckor kombineras med rökgasventilation. För bästa effekt ska luckorna placeras så högt upp som möjligt på glastaket. Antal luckor dimensioneras för såväl komfort- som rökgasventilation. För reglering ska luckan förses med automatik och motordrift.

Product overviewSapa Glastak 5050 består av isolerade 50 mm breda aluminiumprofiler. Systemet har längsgående isolator som ger god isolering och bra stöd till glashållarna. Olika djup finns till de horisontella-, vertikala- och delningsprofilerna. Fals för enkelglas alternativt 2- eller 3-glas isorlerruta.

5050 erbjuder nästan vilken form som helst på taket. Statiskt kan glastaket byggas med stora spännvidder.

Sapa Glastak 5050 finns även i oisolerat utförande med fals för enkelglas.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk